logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 16/12/2019 - 22:00 PM - Lượt xem: 532

TT

Tên văn bản

Loại văn bản

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

1

Luật kế toán số 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/01/2015

Luật

20/01/2015

01/01/2017

2

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Quyết định

30/3/2006

01/01/2007

3

Thông tư số 185/2010/T-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư

15/11/2010

01/01/2011

4

Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư

17/9/2012

01/01/2013

5

Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

Luật

25/11/2015

01/01/2017

6

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của CP về chế độ tiền lương đối với CB, CC, VC và lực lượng vũ trang

Nghị định

14/12/2004

04/01/2005

7

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định

15/9/2009

01/11/2009

8

Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Nghị định

04/7/2014

01/9/2011

9

Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định

14/02/2015

01/05/2016

10

Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư

05/01/2005

25/01/2015

11

Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Nghị định

10/10/2016

20/12/2016

12

Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Thông tư

31/12/2014

25/3/2015

13

Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Quyết định

06/10/2005

30/10/2005

14

Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định

26/5/2016

01/05/2016

15

Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên các trường chuyên,

Quyết định

15/8/2007

14/9/2007

16

Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT ngày 1/8/2013 của Bộ giáo dục và đào tạo về sửa đổi học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư

01/8/2013

15/9/2013

17

Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miến, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020- 2021

Nghị định

02/10/2015

01/12/2015

18

Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Thông tư

26/02/2016

10/4/2016

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,326

Tuần hiện tại: 26,991

Tháng hiện tại: 622,072

Tổng lượt truy cập : 14,002,685

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn