logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 01/12/2021 - 11:11 AM - Lượt xem: 7601

Kính gửi: - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc;

                - Cố vấn học tập các lớp;

                - Các lớp Chính quy từ Khóa 58 (hệ 4.5 năm) đến Khóa 61.

Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường đại học GTVT về “Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy”;

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể CVHT, Khoa/Bộ môn và sinh viên hệ Chính quy về việc triển khai đánh giá kết quả RLSV học kỳ II năm học 2020 – 2021 (Đợt 2) cụ thể như sau:

1. Đối tượng đánh giá kết quả RLSV đợt 2:

- Sinh viên các lớp Chính quy từ Khóa 58 (hệ 4.5 năm) đến Khóa 61 không thuộc đối tượng đánh giá RLSV Đợt 1 HK II năm học 2020 – 2021 và đã hoàn thành việc thi bổ sung tất cả các học phần của học kỳ II và học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 (trừ các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng An ninh).

2. Nội dung và Quy trình thực hiện việc đánh giá kết quả RLSV:

 

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên căn cứ vào quá trình học tập và rèn luyện của mình trong học kỳ II năm học 2020 – 2021, đăng nhập địa chỉ website:  https://dichvucong.utc2.edu.vn để tự đánh giá kết quả RLSV của mình (tài khoản là tài khoản đăng ký học phần).

Từ ngày 11/12/2021 đến hết ngày 13/12/2021

2

CVHT đăng nhập tài khoản trên trang số hoá của Phân hiệu https://sohoa.utc2.edu.vn, chủ trì họp lớp và tiến hành xem xét thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên. Sau đó nộp file mềm các minh chứng (đặc biệt là các sinh viên được xếp loại xuất sắc) về cho Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu kiểm tra và tổng hợp.

Từ ngày 14/12/2021 đến hết ngày 17/12/2021

3

Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu đăng nhập  tài khoản trên trang số hoá https://sohoa.utc2.edu.vn để chủ trì họp, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng lớp do Khoa/Bộ môn quản lý. Sau đó nộp file mềm Bảng điểm tổng hợp RLSV Khoa/Bộ môn, Thống kê tổng hợp RLSV Khoa/Bộ môn; các file mềm minh chứng mà Khoa/ Bộ môn đã đối soát của các lớp quản lý về email Phòng CTCT&SV (phongctctsv@utc2.edu.vn).

Đồng thời đăng tải kết quả đánh giá RLSV của các lớp lên website và fanpage của Khoa và Bộ môn để sinh viên được biết và khiếu nại (nếu có).

Từ ngày 18/12/2021 đến hết ngày 22/12/2021

4

Hội đồng đánh giá kết quả RLSV cấp Trường họp: Xem xét đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên; Giải quyết các trường hợp đặc biệt theo đề nghị của các Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu và Phòng CTCT&SV.

Từ 27/12/2021 đến hết ngày 29/12/2021

5

Phòng CTCT&SV thông báo cho sinh viên được biết về KQRL (dự kiến) và tiếp nhận đơn khiếu nại của sinh viên qua email phongctctsv@utc2.edu.vn (nếu có).

Từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 05/01/2022

6

Giám đốc Phân hiệu ra quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2020 – 2021.

Ngày 06/01/2022

 

3. Phân công nhiệm vụ:

3.1. Phòng CTCT&SV:

- Ban hành thông báo về hướng dẫn nội dung và quy trình thực hiện đánh giá kết quả RLSV học kỳ II năm học 2020 – 2021 (Đợt 2); đính kèm danh sách sinh viên bị kỷ luật học kỳ II năm học 2020 – 2021, danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2021 lên hệ thống website của Phân hiệu trước ngày 11/12/2021;

- Tổng hợp dữ liệu trên hệ thống và nhận các bảng điểm, thống kê và minh chứng từ các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Phân hiệu qua email Phòng CTCT&SV.

3.2. Phòng Đào tạo:

- Hoàn thiện điểm tổng kết học kỳ II năm học 2020 – 2021 của các lớp (có sinh viên thi bổ sung học kỳ II năm học 2020 - 2021) trên hệ thống quản lý của Phân hiệu trước ngày 11/12/2021 để sinh viên, CVHT và Khoa/ Bộ môn căn cứ đánh giá kết quả RLSV đợt 2.

- Cung cấp danh sách sinh viên hoãn thi, chưa hoàn thành thi tất cả các học phần của học kỳ II và học kỳ phụ năm học 2020-2021 (trừ học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng An ninh) về email Phòng CTCT&SV trước ngày 04/12/2021.

 

3.3. Phòng Tài chính kế toán:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo rà soát các trường hợp nợ, trễ học phí học kỳ II và học kỳ phụ năm học 2020 – 2021 (trừ những trường hợp có lý do đặc biệt được Nhà trường phê duyệt) để cung cấp thông tin cho phần mềm đánh giá RLSV trước ngày 04/12/2021.

3.4. Các Khoa/Bộ môn:

- Tổ chức họp, triển khai, hướng dẫn nội dung, kế hoạch đánh giá kết quả RLSV đợt 2 của đơn vị;

- Thông báo và hướng dẫn cho CVHT, các lớp sinh viên đánh giá kết quả RLSV đợt 2 bằng hệ thống trực tuyến;

- Đôn đốc, giám sát và thực hiện việc đánh giá kết quả RLSV của đơn vị theo đúng tiến độ đề ra;

- Tổng hợp kết quả đánh giá RLSV đợt 2 của đơn vị và nộp về cho Phòng CTCT&SV theo đúng thời gian quy định.

3.5. Cố vấn học tập:

- Thông báo và đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt kế hoạch đánh giá kết quả RLSV đợt 2 trên hệ thống trực tuyến;

- Chủ trì họp lớp đánh giá kết quả RLSV đợt 2 (có biên bản họp lớp online) theo đúng quy định;

Vậy Phân hiệu thông báo để các đơn vị, CVHT và sinh viên được biết và thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.

Trân trọng./.

File kèm theo: TB 1995

- Danh sách sinh viên được đánh giá RLSV HKII năm học 2020 - 2021 Đợt 2

- Danh sách sinh viên bị kỷ luật HKII năm học 2020 2021

- Danh sách sinh viên không tham gia BHYT HKII năm học 2020 2021

- Danh sách sinh viên không hoàn thành tốt học phí HKII và HKP năm học 2020 2021

- Danh sách sinh viên cộng điểm "tham gia tích cực trong các câu lạc bộ học thuật"

- Video hướng dẫn đánh giá RLSV

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,669

Tuần hiện tại: 32,982

Tháng hiện tại: 642,124

Tổng lượt truy cập : 16,472,528

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn