logo
logo
Ngày đăng: Thứ Năm 30/09/2021 - 16:15 PM - Lượt xem: 6539

Kính gửi: - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc;

  - Các Cố vấn học tập;

  - Các lớp Chính quy từ Khóa 58 (hệ 4.5 năm) đến Khóa 61.

Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường đại học GTVT về “Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy”;

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể CVHT, Khoa/Bộ môn và sinh viên hệ Chính quy về việc triển khai đánh giá kết quả RLSV học kỳ II năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

1. Nội dung và Quy trình thực hiện việc đánh giá kết quả RLSV:

 

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên căn cứ vào quá trình học tập và rèn luyện của mình trong học kỳ II năm học 2020 – 2021, đăng nhập địa chỉ website:  https://dichvucong.utc2.edu.vn để tự đánh giá kết quả RLSV của mình (tài khoản là tài khoản đăng ký học phần). Lưu ý: sinh viên hoãn thi các học phần của HKII năm học 2020-2021 và các học phần của học kỳ phụ năm học 2020-2021 thì không đánh giá kết quả RLSV đợt này (sẽ đánh giá kết quả RLSV ở đợt bổ sung thông báo sau).

Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 13/10/2021

2

CVHT đăng nhập  tài khoản trên trang số hoá của Phân hiệu: https://sohoa.utc2.edu.vn (tài khoản do Trung tâm thông tin thư viện cấp), chủ trì họp lớp và tiến hành xem xét thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên. Sau đó nộp file mềm các minh chứng (đặc biệt là các sinh viên được xếp loại xuất sắc) về cho Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu kiểm tra và tổng hợp.

Từ ngày 14/10/2021 đến hết ngày 19/10/2021

3

Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu đăng nhập  tài khoản trên trang số hoá: https://sohoa.utc2.edu.vn (tài khoản do Trung tâm thông tin thư viện cấp) để chủ trì họp, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng lớp do Khoa/Bộ môn quản lý. Sau đó nộp file mềm Bảng điểm tổng hợp RLSV Khoa/Bộ môn, Thống kê tổng hợp RLSV Khoa/Bộ môn; các file mềm minh chứng mà Khoa/ Bộ môn đã đối soát của các lớp quản lý về email Phòng CTCT&SV.

Đồng thời đăng tải kết quả đánh giá RLSV của các lớp lên website và fanpage của Khoa và Bộ môn để sinh viên được biết và khiếu nại (nếu có).

Từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 23/10/2021

4

Hội đồng đánh giá kết quả RLSV cấp Trường họp: Xem xét đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên; Giải quyết các trường hợp đặc biệt theo đề nghị của các Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu và Phòng CTCT&SV.

Ngày 26/10/2021

5

Phòng CTCT&SV thông báo cho sinh viên được biết về KQRL (dự kiến) và tiếp nhận đơn khiếu nại của sinh viên qua email phongctctsv@utc2.edu.vn (nếu có).

Từ ngày 26/10/2021 đến hết ngày 02/11/2021

6

Giám đốc Phân hiệu ra quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2020 – 2021.

Ngày 03/11/2021

 

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Phòng CTCT&SV:

- Ban hành thông báo về hướng dẫn nội dung và quy trình thực hiện đánh giá kết quả RLSV học kỳ II năm học 2020 – 2021;

- Đăng tải danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2021 lên website Phân hiệu trước ngày 11/10/2021;

- Tổng hợp dữ liệu trên hệ thống và nhận các bảng điểm, thống kê và minh chứng từ các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Phân hiệu qua email Phòng CTCT&SV.

2.2. Phòng Đào tạo:

- Hoàn thiện điểm tổng kết học kỳ II năm học 2020 – 2021 của các lớp trên  hệ thống quản lý của Phân hiệu trước ngày 11/10/2021 để sinh viên, CVHT và Khoa/ Bộ môn làm căn cứ đánh giá kết quả RLSV;

- Cung cấp danh sách sinh viên hoãn thi của học kỳ II năm học 2020-2021 và các học phần của học kỳ phụ năm học 2020-2021 về email Phòng CTCT&SV trước ngày 11/10/2021.

 

2.3. Phòng Tài chính kế toán:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo rà soát tất cả các trường hợp nợ, trễ học phí học kỳ II năm học 2020 – 2021 (trừ các trường hợp có lý do được Nhà trường phê duyệt) để cung cấp thông tin cho phần mềm đánh giá RLSV trước ngày 11/10/2021;

2.4. Các Khoa/Bộ môn:

- Tổ chức họp, triển khai, hướng dẫn nội dung, kế hoạch đánh giá kết quả RLSV của đơn vị;

- Thông báo và hướng dẫn cho CVHT, các lớp sinh viên đánh giá kết quả RLSV bằng hệ thống trực tuyến;

- Đôn đốc, giám sát và thực hiện việc đánh giá kết quả RLSV của đơn vị theo đúng tiến độ đề ra;

- Tổng hợp kết quả đánh giá RLSV của đơn vị và nộp về cho Phòng CTCT&SV theo đúng thời gian quy định.

2.5. Cố vấn học tập:

- Thông báo và đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt kế hoạch đánh giá kết quả RLSV trên hệ thống trực tuyến;

- Chủ trì họp lớp đánh giá kết quả RLSV (có văn bản họp lớp) theo đúng quy định;

Vậy Phân hiệu thông báo để các đơn vị, CVHT và sinh viên được biết và thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.

Trân trọng./.

Chi tiết xem file đính kèm: TB 1461

Lưu ý: Phòng CTCT&SV sẽ cập nhật hướng dẫn đánh giá kết quả RLSV trong tuần sau.

Video hướng dẫn Sinh viên đánh giá CVHT, đánh giá RLSV

Video hướng dẫn CVHT, Khoa/Bộ môn đánh giá RLSV

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,263

Tuần hiện tại: 35,481

Tháng hiện tại: 570,261

Tổng lượt truy cập : 16,072,300

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn