logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 15/12/2021 - 09:45 AM - Lượt xem: 1880

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 11/10/2021 về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;
Căn cứ Quyết định số 4800/QÐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành tạm thời về chuyên môn y tế thục hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021l - 2022 úng phó với dịch COVID-19, tiếp tục đôi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tô chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục kiềm soát, điều chinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 3900/QÐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 về Tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số số 9038/SYT-NVY ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tạm thời Phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học.
Phân hiệu thông báo việc hướng dẫn và bảo vệ học phần thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, như sau:

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

Thông báo

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,649

Tuần hiện tại: 32,962

Tháng hiện tại: 642,105

Tổng lượt truy cập : 16,472,487

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn