logo
logo
Ngày đăng: Thứ Ba 02/03/2021 - 11:15 AM - Lượt xem: 4057

Kính gửi: - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc;

  - Các Cố vấn học tập;

  - Các lớp Chính quy từ Khóa 58 đến Khóa 61.

Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-ĐHGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường đại học GTVT về “Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy”;

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể CVHT và sinh viên hệ Chính quy về việc triển khai đánh giá kết quả RLSV học kỳ I năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

1. Nội dung và Quy trình thực hiện việc đánh giá kết quả RLSV:

 

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên căn cứ vào quá trình học tập và rèn luyện của mình trong học kỳ I năm học 2020 – 2021, truy cập vào đường link:  http://smart.utc2.edu.vn:8383/HTDRL/login.jsp sau đó đăng nhập với tên tài khoản là mã số sinh viên và mật khẩu là ngày tháng năm sinh để tự đánh giá KQRL.

Từ ngày 08/03/2021 đến hết ngày 11/03/2021

2

CVHT truy cập vào đường link: http://smart.utc2.edu.vn:8383/HTDRL/login.jsp sau đó đăng nhập bằng tài khoản do Phòng CTCT&SV, chủ trì họp lớp và tiến hành xem xét thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên. Sau đó nộp hồ sơ RLSV: Bảng điểm RLSV lớp; Thống kê RLSV lớp; Biên bản họp lớp và các minh chứng kèm theo (đặc biệt là các sinh viên được xếp loại xuất sắc) về cho Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu.

Từ ngày 12/03/2021 đến hết ngày 17/03/2021

3

Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu truy cập vào đường link: http://smart.utc2.edu.vn:8383/HTDRL/login.jsp sau đó đăng nhập bằng tài khoản do Phòng CTCT&SV cấp để chủ trì họp, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng lớp do Khoa/Bộ môn quản lý. Sau đó nộp Bảng điểm tổng hợp RLSV Khoa/Bộ môn; Thống kê tổng hợp RLSV Khoa/Bộ môn; Hồ sơ RLSV của các lớp quản lý về cho Phòng CTCT&SV.

Đồng thời đăng tải kết quả đánh giá RLSV của các lớp lên website và fanpage của Khoa và Bộ môn để sinh viên được biết và khiếu nại (nếu có).

Từ ngày 18/03/2021 đến hết ngày 23/03/2021

4

Hội đồng đánh giá kết quả RLSV cấp Trường họp: Xem xét đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên; Giải quyết các trường hợp đặc biệt theo đề nghị của các Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu và Phòng CTCT&SV.

Ngày 26/03/2021

5

Phòng CTCT&SV thông báo cho sinh viên được biết về KQRL (dự kiến) và tiếp nhận đơn khiếu nại của sinh viên (nếu có).

Từ ngày 26/03/2021 đến hết ngày 04/04/2021

6

Giám đốc Phân hiệu ra quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Ngày 05/04/2021

 

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Phòng CTCT&SV:

- Ban hành thông báo về hướng dẫn nội dung và quy trình thực hiện đánh giá kết quả RLSV học kỳ I năm học 2020 – 2021;

- Gửi danh sách sinh viên vi phạm kỷ luật; sinh viên không tham gia BHYT; sinh viên không thực hiện tốt về quy định đóng học phí; sinh viên không thực hiện đánh giá Cố vấn học tập học kỳ I năm học 2020 – 2021 cho các Khoa/Bộ môn trực thuộc trước ngày 12/03/2021;

- Tổ chức 1 buổi hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cho toàn thể giảng viên Phân hiệu trước ngày 12/03/2021.

2.2. Phòng Đào tạo:

- Cập nhật và gửi file mềm bảng điểm tổng kết học kỳ I năm học 2020 – 2021 của các lớp cho các Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu trước ngày 12/03/2021 làm căn cứ đánh giá kết quả RLSV;

- Gửi danh sách sinh viên quay trở lại học trong học kỳ I năm học 2020 – 2021 cho Phòng CTCT&SV trước ngày 26/02/2021;

- Bố trí phòng học theo đăng ký của CVHT để các lớp tổ chức họp lớp đánh giá thông qua điểm RLSV của các sinh viên.

2.3. Các Khoa/Bộ môn:

- Tổ chức họp, triển khai, hướng dẫn nội dung, kế hoạch đánh giá kết quả RLSV của đơn vị;

- Thông báo và hướng dẫn cho CVHT và các lớp sinh viên đánh giá kết quả RLSV bằng hệ thống trực tuyến;

- Đôn đốc, giám sát và thực hiện việc đánh giá kết quả RLSV của đơn vị theo đúng tiến độ đề ra;

- Tổng hợp kết quả đánh giá kết quả RLSV của đơn vị và nộp về cho Phòng CTCT&SV theo đúng thời gian quy định.

2.4. Cố vấn học tập:

- Thông báo và đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt kế hoạch đánh giá kết quả RLSV trên hệ thống trực tuyến;

- Thông báo cho cán bộ lớp và sinh viên của lớp đến tham dự họp lớp đánh giá kết quả RLSV theo đúng thời gian và địa điểm;

- Chủ trì học lớp đánh giá kết quả RLSV (có văn bản họp lớp) theo đúng quy định;

Vậy Phân hiệu thông báo để các đơn vị, CVHT, CNL và sinh viên được biết và thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.

Trân trọng./.

TB 79

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,781

Tuần hiện tại: 60,875

Tháng hiện tại: 560,875

Tổng lượt truy cập : 13,094,628

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn