logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 01/03/2021 - 09:40 AM - Lượt xem: 5818

Kính gửi: - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc;

                - Các CVHT/CNL;

                - Các lớp Chính quy từ Khóa 58 đến Khóa 61.

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-ĐHGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về “Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập của trường Đại học GTVT”;

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các Khoa, Bộ môn trực thuộc; toàn thể CVHT, CNL về việc triển khai đánh giá CVHT, CNL học kỳ I năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

1. Nội dung và Quy trình thực hiện việc đánh giá CVHT, CNL

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên các lớp Chính quy đánh giá hoạt động của CVHT, CNL trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến: http://smart.utc2.edu.vn:85/cvht/sv/login.jsp, đăng nhập với tên tài khoản: mã số sinh viên (mật khẩu mặc định ban đầu: ngày/tháng/năm sinh).

Từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 03/03/2021

2

CVHT, CNL tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên hệ thống online: http://smart.utc2.edu.vn:85/cvht/gv/login.jsp; đăng nhập với tên tài khoản: địa chỉ email do Phân hiệu cung cấp; mật khẩu mặc định ban đầu: Số chứng minh nhân dân hoặc Mã số định danh (kể cả số 0 ở đầu dãy số).

Từ ngày 18/03/2021 đến hết ngày 21/03/2021

3

Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CVHT, CNL trên hệ thống online: http://smart.utc2.edu.vn:85/cvht/khoa; đăng nhập bằng tài khoản do Phòng Công tác chính trị và sinh viên (CTCT&SV) cung cấp và hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác đánh giá CVHT, CNL của Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu gửi cho Phòng CTCT&SV.

Từ ngày 22/03/2021 đến hết ngày 25/03/2021

4

Hội đồng đánh giá CVHT Phân hiệu họp xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CVHT, CNL.

Ngày 30/03/2021

5

Giám đốc Phân hiệu ra quyết định công nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ của CVHT, CNL học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Ngày 31/03/2021

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Phòng CTCT&SV:

- Ban hành thông báo về hướng dẫn nội dung và quy trình thực hiện đánh giá CVHT, CNL học kỳ I năm học 2020 – 2021;

- Tổng hợp kết quả đánh giá CVHT, CNL của sinh viên; kết quả tự đánh giá của CVHT, CNL; kết quả đánh giá của Khoa, Bộ môn trình Hội đồng đánh giá Cố vấn học tập Phân hiệu.

2.2. Các Khoa, Bộ môn:

- Đôn đốc, giám sát và thực hiện việc đánh giá CVHT, CNL của đơn vị theo đúng tiến độ đề ra;

- Tổng hợp kết quả đánh giá CVHT, CNL của đơn vị và nộp về cho Phòng CTCT&SV theo đúng thời gian quy định.

2.3. Cố vấn học tập và Chủ nhiệm lớp:

- Tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác CVHT, CNL học kỳ I năm học 2020 – 2021 trên hệ thống trực tuyến;

- Nhắc nhở sinh viên thực hiện đánh giá công tác CVHT,CNL theo đúng tiến độ quy định.

Vậy Phân hiệu thông báo để các đơn vị, CVHT, CNL được biết và thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.

Trân trọng./.

Thông báo kèm theo

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,277

Tuần hiện tại: 60,371

Tháng hiện tại: 560,371

Tổng lượt truy cập : 13,093,874

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn