logo
Ngày đăng: Thứ Năm 17/04/2014 - 00:00 AM - Lượt xem: 2000

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      GIAO THÔNG VẬN TẢI-CƠ SỞ II                                                           

               Số : …./TB-ĐHGTVTCSII                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2014

                                    
 

THÔNG BÁO

                                                     Về việc tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên

 

 

Kính gửi:

-        Các Bộ môn;

-        Các Sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH.

 

 Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014 tại Cơ sở II theo 2 bước như sau:

Bước 1: Tổ chức nghiệm thu tại các tiểu ban từ ngày 05/05/2014 đến ngày 09/05/2014.

            - Trưởng các Bộ môn gửi danh sách dự kiến Hội đồng nghiệm thu và ngày tổ chức nghiệm thu của từng tiểu ban về Ban KHCN-ĐN trước 11giờ 00 ngày 21/04/2014 và nhận các tài liệu liên quan tại Ban Khoa học Công nghệ – Đối ngoại vào ngày 25/04/2014.

            - Trưởng các Bộ môn phân công giảng viên thu 03 quyển báo cáo tổng kết (theo mẫu của Thông tư 19 đính kèm), 05 báo cáo tóm tắt dưới dạng một bài báo khoa học (theo mẫu đính kèm, tối đa 5 trang khổ A4) và 02 đĩa CD chứa nội dung của báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và mã nguồn (đối với các đề tài có lập trình) cho mỗi đề tài.

            - Chậm nhất 02 ngày làm việc sau khi tổ chức nghiệm thu, các tiểu ban nộp hồ sơ nghiệm thu kèm theo 02 quyển Báo cáo tổng kết và 02 đĩa CD cho mỗi đề tài (đã sửa đổi theo ý kiến của Hội đồng). Các tiểu ban phân thành 02 bộ, 01 bộ các quyển Báo cáo tổng kết kèm đĩa CD để lưu tại thư viện, 01 bộ để lưu tại Ban KHCN-ĐN.

            - Mỗi tiểu ban đề xuất 01 đề tài xuất sắc nhất đại diện cho tiểu ban báo cáo tại Hội nghị tổng kết.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên: 8h30 ngày 20/05/2014, bao gồm các bước sau:

-         Các đề tài xuất sắc của các tiểu ban sẽ tham gia báo cáo,

-         Công bố quyết định khen thưởng, phát thưởng cho các đề tài đạt giải,

-         Phát giấy chứng nhận cho các sinh viên đã tham gia nghiên cứu khoa học.

(Sinh viên không đến tham dự mà không có lý do chính đáng xem như từ chối nhận giải thưởng và giấy chứng nhận).

Mỗi đề tài NCKH sinh viên cần chuẩn bị các tài liệu sau:

1. Báo cáo tổng kết, theo mẫu của Thông tư 19 đính kèm: 03 quyển.

2. Báo cáo tóm tắt dưới dạng một bài báo khoa học theo mẫu đính kèm, tối đa 5 trang khổ A4: 05 bản

3. Đĩa CD chứa nội dung của báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt và mã nguồn (đối với các đề tài có lập trình): 02 bản.

Giáo viên hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn các nhóm sinh viên chuẩn bị các tài liệu nói trên theo quy định.

Địa điểm tố chức các buổi nghiệm thu: Phòng Hội thảo- Trung tâm Thông tin - thư viện.

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN KHCN - ĐN

(đã ký)

 

  

 

TS.VÕ TRƯỜNG SƠN

 

 

 

File đính kèm:
        Mau_Bao Cao Tom Tat- De Tai NCKH SV.doc     
        Thong tu 19-NCKH SV.doc     
Thiết kế website bởi webmoi.vn
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: https://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,252

Tuần hiện tại: 77,966

Tháng hiện tại: 715,823

Tổng lượt truy cập : 22,961,079

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn