logo
logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 02/07/2021 - 15:37 PM - Lượt xem: 608

Kính gửi: Các đơn vị tại Phân hiệu.

Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/11/2017 về việc Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ Thông báo số 530/TB-ĐHGTVT-CTCT&SV ngày 29 tháng 6 năm 2021 về việc hướng dẫn xét thi đua năm học 2020-2021 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường;

Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phân hiệu thông báo đến các đơn vị về thời gian và cách thức triển khai công tác xét thi đua năm học 2020-2021 tại Phân hiệu cụ thể như sau:

I. Về đối tượng, tiêu chuẩn:

1. Về đối tượng: Tất cả các tập thể; công chức, viên chức và người lao động ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội với trường.

2. Về tiêu chuẩn: Căn cứ theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Các Khoa đề xuất danh sách các thành viên nhằm kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng của đơn vị về Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Phân hiệu (Phòng CTCT&SV, P6D3) trước ngày 06/07/2021 để trình Giám đốc Phân hiệu ra quyết định kiện toàn hội đồng.

2. Các Phòng, Ban, Trung tâm và Bộ môn (trực thuộc Phân hiệu) tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho từng thành viên trong đơn vị; họp bình bầu cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu cá nhân; danh hiệu tập thể và tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Phân hiệu.

3. Các Bộ môn trực thuộc Khoa tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn cho từng thành viên trong đơn vị; họp đơn vị bình bầu cho từng cá nhân và tiến hành bỏ phiếu kín cho các danh hiệu cá nhân; danh hiệu tập thể và gửi kết quả về Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Khoa.

4. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Khoa tiến hành họp, bỏ phiếu kín cho các danh hiệu cá nhân, danh hiệu tập thể, tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Phân hiệu.

5. Thành phần và nguyên tắc làm việc của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các Khoa như sau:

a. Thành phần: Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa và Chủ tịch Công đoàn Khoa.

b. Nguyên tắc làm việc: Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và biểu quyết theo tỷ lệ quy định. Trường hợp ý kiến các thành viên Hội đồng ngang nhau thì ý kiến quyết định là của Chủ tịch Hội đồng. Các cuộc họp của Hội đồng được xem là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý và phải gửi lại phiếu bầu.

III. Hồ sơ và thời gian thực hiện:

1. Hồ sơ của các đơn vị gồm có:

- Biên bản họp xét thi đua của Phòng, Ban, Trung tâm và Bộ môn (mẫu số 01A).

- Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của các Khoa (mẫu số 01B).

- Báo cáo kết quả công tác cá nhân khối Giảng dạy (mẫu số 02).

- Báo cáo kết quả công tác cá nhân khối Hành chính (mẫu số 03).

- Báo cáo thành tích của đơn vị (Mẫu số 04 dùng chung cho cả tập thể LĐXS, tập thể LĐTT và các hình thức khen thưởng cao).

- Báo cáo kết quả công tác cá nhân cho hình thức khen thưởng cao (Mẫu số 05).

- Danh sách đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến khối Giảng dạy (mẫu số 06).

- Danh sách đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến khối Hành chính (mẫu số 07).

2. Thời gian thực hiện: Các đơn vị tại Phân hiệu tiến hành xét và tổng hợp hồ sơ gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phân hiệu (Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên) chậm nhất là 17h00 ngày 16/08/2021, riêng kết quả tổng hợp theo mẫu số 06, 07 gửi kèm dạng file về email: phongctctsv@utc2.edu.vn.

IV. Một số điểm cần lưu ý:

1. Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động. Các trường hợp đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cần được bỏ phiếu và có tên trong danh sách đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động tiên tiến và phải có đầy đủ các minh chứng liên quan đến tiêu chuẩn xét.

2. Bản khai thành tích của cá nhân và tập thể cần được đánh máy (không ghi trực tiếp vào mẫu). Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phân hiệu sẽ không xét danh hiệu thi đua đối với các trường hợp viết trực tiếp vào các bản mẫu hoặc nhờ người khác khai hộ; bản khai không đầy đủ.

3. Các trường hợp không đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm theo Thông báo số 1685/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 02/11/2020 của Phân hiệu thì không thuộc diện xét thi đua của năm học.

4. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

5. Đối với các cá nhân luân chuyển công tác, cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét thi đua theo quy định. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị cũ.

6. “Tổng số thành viên trong đơn vị” được hiểu là những viên chức, người lao động ký hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội (từ 1 năm trở lên) và trong biên chế.

7. Các cuộc họp xét thi đua tại các đơn vị đề nghị đăng ký lịch công tác tuần để Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phân hiệu cử ủy viên cùng tham dự.

Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, các vướng mắc (nếu có) phản hồi về Phòng CTCT&SV để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng Phân hiệu.

Thông báo hướng dẫn xét thi đua năm học 2020-2021 của Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường

Thông báo hướng dẫn xét thi đua năm học 2020-2021 của Hội đồng thi đua, khen thưởng Phân hiệu

 

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,500

Tuần hiện tại: 55,060

Tháng hiện tại: 697,678

Tổng lượt truy cập : 14,476,901

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn