logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 28/07/2021 - 16:45 PM - Lượt xem: 1041

  Kính gửi:    - Học viên các khóa K27.2 BS, K28.1, K28.2 hệ Cao học;
                     - Khoa, Bộ môn.
      
           Căn cứ vào thông báo số 1035/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 11/6/2021 về việc hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả học tập cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến các học phần của học kỳ II năm học 2020-2021 trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19;
          Căn cứ vào thông báo số 1034/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 11/06/2021 về việc tổ chức đăng ký hình thức thi kết thúc học phần trực tuyến học kỳ II năm học 2020-2021;
          Căn cứ thông báo số 1050/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 16/6/2021 về việc điều chỉnh một số quy định đối với công tác tổ chức thi trực tuyến;
          Căn cứ thông báo số 1120/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 02/7/2021 về việc bổ sung hướng dẫn trong tổ chức đánh giá kết quả học tập cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến các học phần của học kỳ II năm học 2020-2021 trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19;
           Căn cứ thông báo số 594/TB - ĐHGTVT ngày 09/07/2021 về việc triển khai thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho hệ đào tạo Sau đại học theo hình thức thi trực tuyến.
          Phòng Đào tạo thông báo lịch thi của các lớp khóa K27.2BS, K28.1 và K28.2 hệ cao học theo hình thức trực tuyến Học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

(*) Lưu ý
     (1) Đối với hình thức thi tự luận, tự luận + vấn đáp: Học viên thực hiện theo hướng dẫn trong thông báo số 1035/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 11/06/2021 và thông báo số 1120/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 02/07/2021.
     (2) Đối với hình thức thi báo cáo/ tiểu luận: Giảng viên/ bộ môn chủ động giao nhiệm vụ cho học viên trước ngày 03/08/2021, qua các công cụ như email, google classroom (nếu giảng viên đã dạy trực tuyến qua google classroom)... Cách thức thu báo cáo/ tiểu luận do giảng viên/bộ môn quyết định. Học viên nộp báo cáo/ tiểu luận cho giảng viên/ bộ môn theo thời gian của từng lớp học phần công bố trong lịch thi.
     (3) Học viên không đảm bảo điều kiện cần thiết để tham gia thi trực tuyến theo kế hoạch của Nhà trường phải gửi email đăng ký về phòng Đào tạo trước ngày 04/08/2021 (thực hiện theo hướng dẫn trong thông báo số 1034/TB-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 11/06/2021).
     (4) Học viên phải có mặt trên phòng thi classroom của lớp học phần dự thi trước giờ thi 15 phút.
     (5) Học viên học lại đợt đăng ký tháng 12/2020, học viên đăng ký thi bổ sung với lý do ốm đau, bệnh tật và lý do đặc biệt (bao gồm học viên Bùi Quốc Trường - lớp Quản lý xây dựng K28, học viên Kinh Thuận Hợp - lớp Quản lý xây dựng K27, học viên Ngô Quốc Trọng - lớp Quản lý kinh tế K28.1) sẽ thi theo lịch thi trong thông báo này.

Thông báo lịch thi

Thông báo 1035

Thông báo 1034

Thông báo 1120

Hướng dẫn khi thi trực tuyến và các vấn đề cần lưu ý

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 366

Tuần hiện tại: 31,724

Tháng hiện tại: 728,933

Tổng lượt truy cập : 15,191,295

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn