logo
logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 08/05/2015 - 00:00 AM - Lượt xem: 351

Kính gửi: Các học viên đăng ký học lại tháng 12/2014

 

    Nhà trường thông báo các học viên đăng ký học lại tháng 12/2014 các học phần có số lượng học viên ít và không học ghép được với các lớp khóa sau (có danh sách đính kèm) về việc nộp đơn tự ôn tập theo đề cương và thi cụ thể như sau:

    1.Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/05/2015.
    2. Địa điềm: phòng 9.D3 Ban Đào tạo (Gặp A. Tân).
    3. Các trường hợp học viên không làm đơn tự ôn tập theo đề cương và thi, có thể làm đơn kiến nghị rút lại tiền trong khoảng thời gian này.
    4.Lưu ý: Mọi thắc mắc sau thời gian 18/05/2015 sẽ không được xem xét giải quyết./.

 

 

 

File đính kèm:
        TB-on tap theo de cuong.pdf     
        SV_Don de nghi on tap theo de cuong.doc