logo
Ngày đăng: Thứ Tư 06/09/2023 - 13:15 PM - Lượt xem: 9699

Kính gửi: - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc;

  - Các Cố vấn học tập;

  - Các lớp Chính quy từ Khóa 60 (hệ 4.5 năm) đến Khóa 63.

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-ĐHGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải về “Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy”;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-ĐHGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải về “Ban hành Quy định công tác cố vấn học tập của trường Đại học GTVT”;

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2023 – 2024;

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể CVHT, Khoa/Bộ môn và sinh viên hệ Chính quy về việc triển khai đánh giá kết quả RLSV và đánh giá Cố vấn học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

1. Nội dung và Quy trình thực hiện việc đánh giá kết quả RLSV:

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên căn cứ vào quá trình học tập và rèn luyện của mình trong học kỳ, đăng nhập địa chỉ website:  https://dichvucong.utc2.edu.vn để tự đánh giá kết quả RLSV của mình.

Từ ngày 13/09/2023 đến hết ngày 19/09/2023

2

CVHT đăng nhập tài khoản trên trang số hoá của Phân hiệu https://sohoa.utc2.edu.vn, chủ trì họp lớp và tiến hành xem xét thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên. Sau đó nộp hồ sơ file mềm: biên bản họp lớp đánh giá RLSV, bảng điểm RLSV của lớp, các minh chứng (đặc biệt là các sinh viên được xếp loại xuất sắc) về cho Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu kiểm tra và tổng hợp.

Từ ngày 20/09/2023 đến hết ngày 25/09/2023

3

Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu đăng nhập  tài khoản trên trang số hoá https://sohoa.utc2.edu.vn để chủ trì họp, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng lớp do Khoa/Bộ môn quản lý. Sau đó nộp file mềm Bảng điểm tổng hợp RLSV Khoa/Bộ môn, Thống kê tổng hợp RLSV Khoa/Bộ môn; các hồ sơ file mềm của các lớp mà Khoa/ Bộ môn đã đối soát về email Phòng CTCT&SV (phongctctsv@utc2.edu.vn).

Đồng thời đăng tải kết quả đánh giá RLSV của các lớp lên website và fanpage của Khoa và Bộ môn để sinh viên được biết và khiếu nại (nếu có).

Từ ngày 26/09/2023 đến hết ngày 01/10/2023

4

Hội đồng đánh giá kết quả RLSV cấp Trường họp: Xem xét đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên; giải quyết các trường hợp đặc biệt theo đề nghị của các Khoa/Bộ môn trực thuộc Phân hiệu và Phòng CTCT&SV.

Ngày 07/10/2023

5

Giám đốc Phân hiệu ra quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2022 – 2023.

Ngày 15/10/2022

 

2. Nội dung và Quy trình thực hiện việc đánh giá CVHT:

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên các lớp Chính quy đánh giá hoạt động của CVHT trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến:

https://dichvucong.utc2.edu.vn

Từ ngày 26/09/2023 đến hết ngày 29/09/2023

2

CVHT tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên hệ thống số hoá: https://sohoa.utc2.edu.vn

Từ ngày 26/09/2023 đến hết ngày 29/09/2023

3

Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CVHT trên hệ thống số hoá: https://sohoa.utc2.edu.vn

Từ ngày 30/09/2023 đến hết ngày 03/10/2023

4

Hội đồng đánh giá CVHT Phân hiệu họp xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CVHT

Ngày 07/10/2023

5

Giám đốc Phân hiệu ra quyết định công nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ của CVHT học kỳ II năm học 2022 – 2023.

Ngày 08/10/2023

 

3. Phân công nhiệm vụ:

3.1. Phòng CTCT&SV:

- Ban hành thông báo về hướng dẫn nội dung và quy trình thực hiện đánh giá kết quả RLSV và đánh giá Cố vấn học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023;

- Đăng tải danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm 2023 lên website Phân hiệu trước ngày 12/09/2023;

- Tổng hợp kết quả đánh giá CVHT của sinh viên; kết quả tự đánh giá của CVHT, ; kết quả đánh giá của Khoa, Bộ môn trình Hội đồng đánh giá Cố vấn học tập Phân hiệu;

- Tổng hợp dữ liệu trên hệ thống và nhận các bảng điểm RLSV, thống kê và minh chứng từ các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Phân hiệu qua email Phòng CTCT&SV.

3.2. Phòng Đào tạo:

- Hoàn thiện điểm tổng kết học kỳ II năm học 2022 – 2023 của các lớp trên  hệ thống quản lý của Phân hiệu trước ngày 13/09/2023 để sinh viên, CVHT và Khoa/ Bộ môn làm căn cứ đánh giá kết quả RLSV;

- Bố trí phòng học theo đăng ký của CVHT để các lớp tổ chức họp lớp đánh giá thông qua điểm RLSV của các sinh viên.

3.3. Phòng Tài chính kế toán:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo rà soát tất cả các trường hợp nợ, trễ học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023 (trừ các trường hợp có lý do được Nhà trường phê duyệt) để cung cấp thông tin cho phần mềm đánh giá RLSV trước ngày 15/09/2023;

3.4. Các Khoa/Bộ môn:

- Tổ chức họp, triển khai, hướng dẫn nội dung, kế hoạch đánh giá kết quả RLSV và đánh giá CVHT của đơn vị;

- Thông báo và hướng dẫn cho CVHT, các lớp sinh viên đánh giá kết quả RLSV bằng hệ thống trực tuyến;

- Đôn đốc, giám sát và thực hiện việc đánh giá kết quả RLSV và đánh giá CVHT của đơn vị theo đúng tiến độ đề ra;

- Tổng hợp kết quả đánh giá RLSV của đơn vị và nộp về cho Phòng CTCT&SV theo đúng thời gian quy định.

- Các Bộ môn tổ chức họp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ CVHT của giảng viên theo các tiêu chí (mẫu kèm theo). Tổng hợp kết quả đánh giá của Bộ môn về Khoa phụ trách muộn nhất ngày 29/09/2023.

- Các Khoa tiến hành họp với các Trưởng Bộ môn thuộc đơn vị để kiểm tra, ký xác nhận, đồng thời họp xét đề xuất khen thưởng CVHT năm học 2022 – 2023 (Khoa Khoa học cơ bản, Công trình, Vận tải kinh tế 02 chỉ tiêu mỗi đơn vị; Bộ môn Điện Điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ khí 01 chỉ tiêu mỗi đơn vị) và tổng hợp kết quả gửi Phòng CTCT&SV muộn nhất ngày 03/10/2023.

3.5. Cố vấn học tập:

- Thông báo và đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt kế hoạch đánh giá kết quả RLSV và đánh giá CVHT trên hệ thống trực tuyến;

- Tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác CVHT học kỳ II năm học 2022 – 2023 trên hệ thống trực tuyến;

- Rà soát, cập nhật các biên bản họp lớp và làm báo cáo tình hình lớp sinh viên học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 trên hệ thống số hóa.

- Chủ trì họp lớp đánh giá kết quả RLSV (có văn bản họp lớp) theo đúng quy định;

Vậy Phân hiệu thông báo để các đơn vị, CVHT và sinh viên được biết và thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.

Trân trọng./.

TB1593

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: https://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 4,045

Tuần hiện tại: 57,369

Tháng hiện tại: 751,079

Tổng lượt truy cập : 23,033,044

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn