logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 12/10/2020 - 16:10 PM - Lượt xem: 1208

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;
Căn cứ Quyết định 2496/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;
Căn cứ Quyết định 1325/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 08/09/2020 về việc Kiện toàn Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ngày 01/10/2020.;
Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Chi tiết xem file đính kèm:

QĐ 1518

Danh sách

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 24

Tuần hiện tại: 34,438

Tháng hiện tại: 690,407

Tổng lượt truy cập : 19,694,058

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn