logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 27/04/2020 - 11:23 AM - Lượt xem: 1621

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Quyết định 2496/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định 2151/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 29/11/2019 về việc Kiện toàn Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ngày 16/04/2020 và ngày 24/04/2020;

            Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Chi tiết xem file kèm theo:

QĐ 676 cong nhan ket qua danh gia RLSV HK I 2019 2020 (27.04.2020)

Diem RLSV HK I 2019 2020 final (27.04.2020)

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 445

Tuần hiện tại: 47,167

Tháng hiện tại: 547,167

Tổng lượt truy cập : 10,392,133

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn