logo
Ngày đăng: Thứ Ba 03/03/2020 - 14:55 PM - Lượt xem: 871

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/10/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định công tác CVHT của Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 19/09/2019 của Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh về việc phân công CVHT và CNL năm học 2019-2020;

Căn cứ đề nghị về việc thay đổi CVHT của Khoa Công trình;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông Nguyễn Danh Huy thuộc Bộ môn Xây dựng Công trình đô thị, Khoa Công trình làm CVHT năm học 2019 – 2020 của lớp CQ.57.GTĐT kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Ông Nguyễn Danh Huy chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ CVHT năm học 2019 – 2020 cho lớp CQ.57.GTĐT theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các Phòng: CTCT&SV, Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán, Đào tạo, Trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Chi tiết xem file đính kèm

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 170

Tuần hiện tại: 36,472

Tháng hiện tại: 552,284

Tổng lượt truy cập : 9,958,905

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn