logo
logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 22/05/2020 - 11:36 AM - Lượt xem: 562

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập;

Căn cứ đề xuất phân công Chủ nhiệm lớp năm học 2019 – 2020 của Khoa Vận tải Kinh tế Phân hiệu;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các Giảng viên có tên trong danh sách kèm theo làm Chủ nhiệm lớp năm học 2019 – 2020.

Điều 2. Các Ông (Bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ Chủ nhiệm lớp cho các lớp theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các Phòng: CTCT&SV, TC – HC, TC – KT, Đào tạo, Trưởng Khoa Vận tải Kinh tế, Giảng viên và các lớp có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định và danh sách đính kèm

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,234

Tuần hiện tại: 26,900

Tháng hiện tại: 674,115

Tổng lượt truy cập : 12,100,874

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn