logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 08/04/2020 - 16:00 PM - Lượt xem: 770

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/03/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGDĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015;

Căn cứ hồ sơ và đơn xin miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên;

Căn cứ Quyết định 1062/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 02/06/2017 của Giám đốc Phân hiệu về việc miễn, giảm phí nội trú KTX cho sinh viên;

Căn cứ hồ sơ và đơn xin miễn, giảm phí nội trú Ký túc xá của sinh viên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên,

Chi tiết vui lòng xem Quyết định đính kèm:

Quyết định về việc Miễn, giảm học phí, chi trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên Học kỳ II năm học 2019 – 2020

Quyết định về việc Miễn, giảm phí nội trú Ký túc xá cho sinh viên học kỳ II năm học 2019 – 2020

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,979

Tuần hiện tại: 42,145

Tháng hiện tại: 542,145

Tổng lượt truy cập : 10,385,352

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn