logo
logo
Ngày đăng: Thứ Ba 23/11/2021 - 10:31 AM - Lượt xem: 319

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/06/2021 của Giám đốc Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác đối với các thành viên Ban Giám đốc Phân hiệu;

Căn cứ vào Biên bản họp lớp bầu Ban Cán sự của các lớp chính quy Khóa 62;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo thuộc Ban Cán sự của các lớp chính quy Khóa 62.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị: CTCT&SV, TC-HC, TC-KT, Đào tạo, Trưởng các Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu, Cố vấn học tập và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

File đính kèm

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,192

Tuần hiện tại: 45,506

Tháng hiện tại: 534,874

Tổng lượt truy cập : 16,015,440

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn