logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 10/03/2021 - 11:06 AM - Lượt xem: 624

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/10/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định công tác CVHT của Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 11/09/2020 của Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh về việc phân công CVHT và CNL năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông báo số 156/TB-PH.HCM-TCHC ngày 28/01/2021 và đề xuất thay đổi CVHT năm học 2020 – 2021 của Khoa Vận tải Kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/03/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải và đề xuất thay đổi CVHT năm học 2020 – 2021 của Khoa Công trình;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Chi tiết xem file kèm theo:

QD 298

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 4,801

Tuần hiện tại: 52,857

Tháng hiện tại: 637,617

Tổng lượt truy cập : 13,545,457

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn