logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 15/03/2021 - 17:02 PM - Lượt xem: 225

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGDĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Quyết định 1062/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 02/06/2017 về việc miễn, giảm phí nội trú KTX cho sinh viên;

Căn cứ hồ sơ và đơn xin miễn, giảm phí nội trú Ký túc xá của sinh viên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thực hiện miễn, giảm phí nội trú Ký túc xá cho 06 sinh viên trong học kỳ II năm học 2020 – 2021 (có tên trong danh sách kèm theo quyết định này);

Điều 2. Những sinh viên có tên trong danh sách sẽ nhận lại tiền miễn, giảm phí nội trú Ký túc xá theo thông báo của Phòng Tài chính – Kế toán;

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế toán, Đào tạo, CTCT&SV, Tổ chức Hành chính; trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

file quyết định và danh sách

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 4,714

Tuần hiện tại: 52,770

Tháng hiện tại: 637,530

Tổng lượt truy cập : 13,545,319

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn