logo
logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 30/10/2020 - 09:13 AM - Lượt xem: 502

       Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGDĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh;

      Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2015;

       Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997, quyết định số 194/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội;

      Căn cứ Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 và thông tư 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

       Căn cứ hồ sơ và đơn xin miễn, giảm học phí trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập của sinh viên;

       Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện miễn, giảm học phí cho 35 sinh viên, trợ cấp xã hội cho 14 sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập cho 03 sinh viên trong học kỳ I năm học 2020 – 2021 (có tên trong danh sách kèm theo quyết định này);

Điều 2. Những sinh viên có tên trong danh sách sẽ được nhận tiền tiền trợ cấp, học phí đã nộp theo thông báo của Phòng Tài chính - Kế toán;

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế toán, Đào tạo, CTCT&SV, Tổ chức Hành chính; trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

file quyết định & danh sách 

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 1,866

Tuần hiện tại: 42,737

Tháng hiện tại: 538,122

Tổng lượt truy cập : 12,141,779

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn