logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 27/04/2022 - 13:50 PM - Lượt xem: 993

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (Nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ Chính quy;

Căn cứ Quyết định 1205/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 28/07/2021 của Giám đốc Phân hiệu về việc kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên ngày 25/04/2022;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng CTCT&SV.

Chi tiết xem file kèm theo:

QĐ 643

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 5,011

Tuần hiện tại: 56,515

Tháng hiện tại: 620,636

Tổng lượt truy cập : 17,602,470

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn