logo
Ngày đăng: Thứ Ba 03/12/2019 - 00:00 AM - Lượt xem: 2486

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/03/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;
Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 29/11/2019 của Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh về việc Kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên ngày 29/11/2019;
Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng CTCT&SV.

Chi tiết xem file kèm theo:

QĐ 2156

Thiết kế website bởi webmoi.vn
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: https://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,662

Tuần hiện tại: 78,376

Tháng hiện tại: 716,233

Tổng lượt truy cập : 22,961,896

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn