logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 11/11/2022 - 16:14 PM - Lượt xem: 1145

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐT ngày 30/12/2021 của Hội đồng Trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/09/2021 của Giám đốc Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác đối với các thành viên Ban Giám đốc Phân hiệu;

Căn cứ vào biên bản họp lớp kiện toàn BCS của các lớp chính quy K61 và K62;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban cán sự lớp của các lớp chính quy Khóa 61 và Khóa 62 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng: CTCT&SV, TC-HC, TC-KT, Đào tạo, Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc, Cố vấn học tập và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

File đính kèm.

Thiết kế website bởi webmoi.vn
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: https://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 5,130

Tuần hiện tại: 64,567

Tháng hiện tại: 758,277

Tổng lượt truy cập : 23,046,008

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn