logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 05/10/2022 - 10:25 AM - Lượt xem: 1472

Kính gửi: Sinh viên

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐT ngày 30/12/2021 của Hội đồng Trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ Chính quy;

Căn cứ Quyết định 1205/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 28/07/2021 của Giám đốc Phân hiệu về việc kiện toàn Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

Căn cứ Quyết định 236/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 18/02/2022 của Giám đốc Phân hiệu về việc thành lập Đội chăm sóc F0 tại Phân hiệu;

Căn cứ Tờ trình của Đội chăm sóc F0 tại Phân hiệu ngày 15/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên ngày 30/09/2022;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên,

Chi tiết xem file kèm theo:

Quyết định 1720

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,069

Tuần hiện tại: 46,552

Tháng hiện tại: 564,840

Tổng lượt truy cập : 19,790,099

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn