logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 01/06/2022 - 14:33 PM - Lượt xem: 3853

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ Chính quy năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 01/9/2021 của Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác đối với các thành viên Ban giám đốc Phân hiệu;

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/11/2017 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ kết quả xếp loại học tập và rèn luyện sinh viên năm học 2020 - 2021 của sinh viên các khóa 58, 59, 60 và 61 hệ Chính quy;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị & Sinh viên.

Chi tiết xem file đính kèm:

Ghi chú: Lớp trưởng (/Ban cán sự lớp) ký nhận giấy khen cho lớp mình từ ngày 07/06/2022 đến ngày 24/06/2022, tại Phòng CTCT&SV (6D3 Khu văn phòng).

QĐ 1001

QĐ 1002

QĐ 1003

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,499

Tuần hiện tại: 39,126

Tháng hiện tại: 557,414

Tổng lượt truy cập : 19,771,790

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn