logo
logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 21/08/2020 - 11:20 AM - Lượt xem: 932

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Quyết định số 2245/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định công tác Cố vấn học tập;

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 29/11/2019 của Giám đốc Phân hiệu về việc kiện toàn Hội đồng Cố vấn học tập;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Cố vấn học tập Phân hiệu ngày 18/08/2020;

Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 5,185

Tuần hiện tại: 34,791

Tháng hiện tại: 718,942

Tổng lượt truy cập : 11,488,802

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn