logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 12/10/2022 - 09:11 AM - Lượt xem: 1083

Kính gửi: Sinh viên Chính quy

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 2419/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/07/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐT ngày 30/12/2021 của Hội đồng Trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT;

Căn cứ Quyết định 2496/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định 1199/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 26/07/2021 về việc Kiện toàn Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ngày 30/09/2022;

            Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.

Chi tiết xem file đính kèm:
QĐ 1753

 

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,579

Tuần hiện tại: 47,062

Tháng hiện tại: 565,350

Tổng lượt truy cập : 19,790,993

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn