logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 19/10/2022 - 16:38 PM - Lượt xem: 524

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập trường Đại học Giao thông Vận tải;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ nghị định số 34/NQ-HĐT ngày 30/12/2021 của Hội đồng Trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học GTVT;

Căn cứ quyết định số 2419/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp.Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định số 1668/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/8/2016 của Hiệu trưởng;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 01/9/2021 của Giám Đốc Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác đối với các thành viên Ban Giám đốc Phân hiệu;

Căn cứ vào tờ trình đã được Ban Giám đốc duyệt vào ngày 04 tháng 10 năm 2022 về việc ban hành Sổ tay công vụ Phòng đào tạo;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo Phân hiệu.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành sổ tay hướng dẫn các hoạt động Đào tạo tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các Ông (Bà) trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, TCHC, KT&ĐBCLĐT, các Khoa, Bộ môn trực thuộc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2,209

Tuần hiện tại: 46,692

Tháng hiện tại: 564,981

Tổng lượt truy cập : 19,790,354

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn