Thông báo phun thuốc khử khuẩn môi trường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika
Ngày 22/07/2019 282

Kính gửi:

 • Các đơn vị;
 • Thầy cô giáo ở khu nhà khách;
 • Thầy cô giáo ở khu tập thể song hộ;
 • Sinh viên các lớp.

 

Nhà Trường tổ chức phun thuốc khử khuẩn môi trường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika:

 • Địa điểm:       Toàn bộ khu vực Trường, khu tập thể song hộ
 • Thời gian:      Từ 15 giờ 00 đến 18 giờ 00, Thứ sáu, ngày 26/07/2019

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, CNV và sinh viên sinh sống và làm việc trong địa điểm trên thực hiện tốt các yêu cầu sau:

 1. Thu dọn hồ sơ, sổ sách gọn gàng ngăn nắp, mở tất các các cửa phòng và không được ở trong phòng khi có nhân viên của Trung tâm y tế dự phòng phun thuốc;
 2. Che phủ giường, chiếu, đồ đạc, quần áo, chăn màn bằng các tấm vải mềm hoặc nilon;
 3. Sau khi phun thuốc xong, 30 phút sau mới được vào phòng, các vật dụng như ly, tách, chén . . . sử dụng trong phòng phải được rửa bằng xà bông trước khi dùng;
 4. Phòng TBQT cho cắt cỏ sạch sẽ toàn khu vực trước khi phun và cử người mở cửa tất cả các lớp ở khu giảng đường;
 5. Ban KTX cử 2 người hướng dẫn phun thuốc toàn bộ khu vực KTX;
 6. Các Phòng, Ban, Trung tâm cử người trực mở cửa phòng làm việc; Lưu ý 15h bắt đầu phun ở khu vực KTX trước rồi lần lượt đến các khu vực khác nên các đơn vị chủ động bố trí người trực;
 7. Phòng TCHC cử 1 người hướng dẫn phun thuốc ở khu tập thể song hộ, khu nhà khách giáo viên, khu văn phòng, khu giảng đường và 1 cán bộ phòng y tế giám sát./.

Ý kiến bạn đọc