Thông báo về thời gian đào tạo trình độ thạc sỹ của khóa 24.1
Ngày 19/07/2019 612

Kính gửi: Các học viên cao học khóa 23.2

Thông báo về thời gian đào tạo trình độ thạc sỹ của khóa 23.2.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!

Thông báo

Ý kiến bạn đọc