Thông báo thay đổi phòng học tại nhà E10 ngày 19, 20.07.2019
Ngày 18/07/2019 373

Kính gửi: Thầy/Cô, Sinh viên các lớp học phần

Để phục vụ công tác sửa chữa tại nhà E10 từ ngày 19/07/2019 đến hết ngày 20/07/2019. Phòng Đào tạo có thay đổi phòng học của các lớp học phần như sau:

Chi tiết xem file kèm theo:

Thay doi phong hoc nha E10 ngay 19, 20.07.2019

Ý kiến bạn đọc