Thông báo về việc tổ chức lễ khai giảng và danh sách nhập học các lớp Cao học khóa K27 (cập nhật thời khóa biểu)
Ngày 16/07/2019 851

Kính gửi: Các Tân học viên Cao học Khóa  K27

Phòng Đào tạo Phân hiệu Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh Thông báo về việc tổ chức lể khai giảng và danh sách nhập học khóa K27  (Cập nhật thời khóa biểu) Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo khai giảng khóa K27

Danh sách nhập học khóa K27

Thời khóa biểu

Các môn học còn lại sẽ cập nhật sau.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng 9D3 hoặc số điện thoại 0837307908

Ý kiến bạn đọc