[Chính thức] TKB học kỳ phụ Chính quy tín chỉ năm học 2018 2019 (cập nhật 23.07.2019)
Ngày 23/07/2019 7423

Kính gửi:- Giảng viên; Sinh viên.

Phòng Đào tạo Phân hiệu thông báo Thời khóa biểu kỳ phụ năm học 2018 2019 các lớp học phần như sau:

Chi tiết xem file kèm theo:

Lịch sử cập nhật:

- Ngày 23.07.2019: cập nhật lịch thực hành lớp Kỹ thuật điện-Lớp 1; Máy điện và khí cụ điện-Lớp 1

- Ngày 19.07.2019: cập nhật giảng viên lớp Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin F2-Lớp 4 (Lớp 5, Lớp 6) và Tiếng Anh A1-Lớp 1 (Lớp 2, Lớp 4)

- Ngày 16.07.2019: cập nhật lịch lớp học Nền đường sắt-Lớp 1

- Ngày 10.07.2019: cập nhật hủy lớp học Giáo dục thể chất F3(điền kinh)-Lớp 5, cập nhật danh sách lớp học phần các lớp học phần (file tổng hợp)

- Ngày 08.07.2019: cập nhật giảng viên lớp học phần Cơ học đất-Lớp 4

- Ngày 03.07.2019: cập nhật phòng học lớp Kinh tế phát triển-Lớp 1 (GV: Lê Mỹ Linh Thanh)

- Ngày 01.07.2019: cập nhật giảng viên lớp Ngôn ngữ lập trình C++-Lớp 1, Pháp luật đại cương-Lớp 2, Tâm lý học quản lý-Lớp 1

- Ngày 26.06.2019: cập nhật lịch chính thức.

[Chinh thuc] TKB hoc ky phu Chinh quy tin chi nam hoc 2018 2019 (23.07.19)

DS lop hoc phan Ky phu he 2019 (01.07.19)

DS lop hoc phan Ky phu he 2019_file tong hop (10.07.19)

Ý kiến bạn đọc