TB lịch tập trung học đề cương Thực tập trắc địa-Lớp 1 (Kỳ hè 2019)
Ngày 17/07/2019 505

Kính gửi:- Sinh viên;

Bộ môn Trắc địa thông báo lịch tập trung học đề cương Thực tập trắc địa lớp học phần Thực tập trắc địa-Lớp 1 (hè 2019) như sau:

Thời gian: ngày 01.07.2019 tiết (6-10)

Địa điểm: Phòng 1E6

Trân trọng./.

Ý kiến bạn đọc