Thông báo cấp hộp thư điện tử cho sinh viên, học viên tại Phân Hiệu
Ngày 20/03/2017 1244

Thông báo cấp hộp thư điện tử cho sinh viên, học viên tại Phân Hiệu

TB về việc tham dự Lễ, Hội nghị, Mit-tinh tại Cở sở 2 Đại học GTVT
Ngày 06/02/2016 451

Trong thời gian vừa qua, việc tham dự các buổi lễ, mít-tinh, hội nghị do Nhà trường tổ chức của một số sinh viên, học viên và cán bộ, giảng viên chưa thực sự nghiêm túc. Nhiều trường hợp đi trễ, vắng mặt không lý do, sử dụng trang phục không phù hợp hoặc ra về khi buổi làm việc chưa kết thúc. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên và người học thực hiện nghiêm túc những quy định sau:

Thông báo v/v giải quyết sinh viên nghỉ có lý do trong quá trình đào tạo
Ngày 22/05/2015 624

Kính gửi: - Cố vấn học tập; - Đơn vị liên kết; - Toàn thể sinh viên, học viên cao học (gọi chung là sinh viên)

Quy định về việc xử lý sinh viên, học viên nộp học phí quá thời gian quy định
Ngày 27/01/2015 668

Kính gửi: - Toàn thể sinh viên, học viên Cao học Cơ sở II (gọi chung là sinh viên), - Các đơn vị liên kết đào tạo

TB thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại Trường ĐH GTVT Cơ sở II
Ngày 28/08/2014 516

Thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên và học viên cao học (sau đây gọi tắt là sinh viên) các hình thức xử lý đối với người hút thuốc trong khuôn viên trường như sau: