Danh sách thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 08.12.2019 tại trung tâm ĐTTH
Ngày 05/12/2019 686

Danh sách thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 08.12.2019 tại trung tâm ĐTTH

Lịch học Thí nghiệm chuyên môn Đợt từ ngày 02.12.2019 đến ngày 13.12.2019
Ngày 29/11/2019 1582

Lịch học Thí nghiệm chuyên môn từ ngày 02.12.2019 đến ngày 13.12.2019

Kế hoạch chi tiết lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ I Năm học 2019 – 2020 tại Quận 9
Ngày 28/11/2019 386

Kế hoạch chi tiết lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ I Năm học 2019 – 2020 tại Quận 9

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ Tin học quốc gia - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thi ngày 08/12/2019
Ngày 25/11/2019 338

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ Tin học quốc gia - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thi ngày 08/12/2019