'RÁC THẢI' Chuyện không còn khó đối với những tân kỹ sư tương lai
Ngày 11/03/2019 531

Những điều khó cần có thanh niên. Thật tuyệt vời với những bạn học sinh đến từ trường THPT Thủ Đức khi là những bạn học sinh rất thông minh đã sáng tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.