Danh sách thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 08.12.2019 tại trung tâm ĐTTH
Ngày 05/12/2019 686

Danh sách thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 08.12.2019 tại trung tâm ĐTTH

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ Tin học quốc gia - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thi ngày 08/12/2019
Ngày 25/11/2019 338

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ Tin học quốc gia - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thi ngày 08/12/2019