Danh sách thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 08.12.2019 tại trung tâm ĐTTH
Ngày 05/12/2019 686

Danh sách thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 08.12.2019 tại trung tâm ĐTTH

Lịch học Thí nghiệm chuyên môn Đợt từ ngày 02.12.2019 đến ngày 13.12.2019
Ngày 29/11/2019 1582

Lịch học Thí nghiệm chuyên môn từ ngày 02.12.2019 đến ngày 13.12.2019

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ Tin học quốc gia - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thi ngày 08/12/2019
Ngày 25/11/2019 338

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi chứng chỉ Tin học quốc gia - Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thi ngày 08/12/2019

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học quốc gia Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 08/12/2019 tại trung tâm ĐTTH
Ngày 21/11/2019 987

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học quốc gia Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 08/12/2019

Kết quả thi chứng chỉ Tin học Quốc Gia UDCNTTCB ngày 27.10.2019 tại Trung tâm ĐTTTH&CGCN GTVT
Ngày 06/11/2019 599

KẾT QUẢ THI CC TIN HỌC QUỐC GIA NGÀY 27.10.2019 TẠI TRUNG TÂM ĐTTTH