Hoàn trả sách/giáo trình mượn tại Thư viện trong Học kỳ 2 năm học 2018-2019.
Ngày 03/07/2019 713

Thời gian hoàn trả: Chậm nhất 16g00 ngày 15/07/2019.

Mượn sách, giáo trình, bài giảng Học kỳ hè năm học 2018-2019
Ngày 03/07/2019 357

Thời gian trả: Chậm nhất 16g00 ngày 15/08/2019 (tại Lầu 1 – Thư viện).  

Thông báo: Phủ sóng Wi-Fi miễn phí khu vực Giảng đường.
Ngày 02/07/2019 901

THÔNG BÁO: Phủ sóng Wi-Fi miễn phí khu vực Giảng đường.