logo
Ngày đăng: Thứ Ba 12/07/2022 - 10:33 AM - Lượt xem: 1196

Nhằm phục vụ cho sinh viên trong quá trình học tập, năng cao kiến thức chuyên môn như: Đồ án môn học, Đồ án thiết kế tốt nghiệp đồng thời cung cấp kỹ năng, kiến thức cần thiết khi ra trường để đáp ứng yêu cầu xã hội. Phân hiệu Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM mở các khóa đào tạo phần mềm chuyên ngành theo các ngành học.

Thời gian học của các khóa:

  • Thời gian: 18h-21h Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần, từ 3 đến 4 tuần cho mỗi khóa học. Các khóa học dự kiến bắt đầu từ tháng 8/2022.
  • Địa điểm: Nhà E7- Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tại tại Tp. Hồ Chí Minh.

Những người có nhu cầu học xem kỹ thông báo và đăng ký đóng tiền theo QR sau: Nội dung đóng tiền ghi: Họ và tên của HV- MSSV- tên khóa học.

Để biết thêm chi tiết liên hệ văn phòng Trung tâm E7 hoặc:

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Đăng website;
  • Lưu TCHC, TT ĐTTH

 

TL. GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐTTH

 

 

ThS. Võ Xuân Lý

 

Các khóa đào tạo thuộc các ngành Điện – Điện Tử, Công Nghệ Thông Tin

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Lập trình Matlab cơ bản

650,000

2

3

Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer

650,000

4

4

Lập trình điều khiển Arduino

650,000

4

5

Lập trình Java nâng cao

1,700,000

4

6

Lập trình Web với công nghệ .Net

1,700,000

5

7

Lập trình IOT

700,000

7

8

Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao

900,000

7

9

Thiết kế lắp đặt tủ điện

700,000

8

 

Kỹ thuật điện

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Lập trình Matlab cơ bản

650,000

2

3

Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer

650,000

4

4

Lập trình điều khiển Arduino

650,000

4

5

Lập trình IOT

700,000

7

6

Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao

900,000

7

7

Thiết kế lắp đặt tủ điện

700,000

8

 

Công nghệ thông tin

Học phí

Học kỳ

1

Giới thiệu căn bản về mạng máy tính

1,100,000

2

2

Định tuyến - chuyển mạch & Mạng không dây

1,500,000

2

3

Mạng doanh nghiệp, bảo mật và tự động hóa

1,900,000

3

4

Lập trình Matlab cơ bản

650,000

2

5

Lập trình Java nâng cao

1,700,000

4

6

Lập trình Web với công nghệ .Net

1,700,000

5

 

 

 

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

(chuyên ngành Kỹ thuật Viễn Thông)

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Giới thiệu căn bản về mạng máy tính

1,100,000

2

3

Định tuyến - chuyển mạch & Mạng không dây

1,500,000

2

4

Mạng doanh nghiệp, bảo mật và tự động hóa

1,900,000

3

5

Lập trình Matlab cơ bản

650,000

2

6

Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer

650,000

4

7

Lập trình Java nâng cao

1,700,000

4

8

Lập trình Web với công nghệ .Net

1,700,000

5

9

Lập trình IOT

700,000

7

 

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

(chuyên ngành Kỹ thuật Điện Tử &THCN)

Học phí

Học kỳ

1

Lập trình Matlab cơ bản

650,000

2

2

Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer

650,000

4

3

Lập trình IOT

700,000

7

4

Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao

900,000

7

5

Thiết kế lắp đặt tủ điện

700,000

8

 

 

Các khóa đào tạo thuộc các ngành Cơ Khí


 

Kỹ thuật cơ điện tử

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Lập trình Matlab cơ bản

650,000

2

3

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật  2D, 3D trên AutoCAD

550,000

2

4

Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer

650,000

4

5

Lập trình điều khiển Arduino

650,000

4

6

Thiết kế cơ khí với phần mềm Solidwork

700,000

4

7

Lập trình IOT

700,000

7

8

Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao

900,000

7

 

Kỹ thuật cơ khí động lực

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Lập trình Matlab cơ bản

650,000

2

3

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật  2D, 3D trên AutoCAD

550,000

2

4

Thiết kế cơ khí với phần mềm Solidwork

700,000

4

5

Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000

650,000

5

 

Kỹ thuật ô tô

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Lập trình Matlab cơ bản

650,000

2

3

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật  2D, 3D trên AutoCAD

550,000

2

4

Nghiệp vụ ô tô

1,000,000

2

5

Thiết kế cơ khí với phần mềm Solidwork

700,000

4

6

Điều khiển các hệ thống cơ điện tử trên ô tô

1,500,000

5

7

Hệ thống gầm, thân xe hiện đại

1,500,000

6

8

Chuyên đề kỹ thuật điện ô tô

1,100,000

8

Các khóa đào tạo thuộc các ngành Công Trình + Kỹ Thuật Xây Dựng + Kiến Trúc + Kỹ Thuật Môi Trường

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD

550,000

2

3

Tính toán móng cọc bằng phần mềm FB-Pier, và công trình trên nền đất yếu bằng phần mềm Geostudio & Plaxis

650,000

5

4

Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000

650,000

4

5

Phân tích tính toán kết cấu cầu với Midas Civil

780,000

6

6

Mô hình kết cấu công trình theo công nghệ BIM dùng Tekla

1,100,000

6

7

Thiết kế đường và công trình hạ tầng kỹ thuật theo công nghệ BIM dùng Civil 3D

1,100,000

7

8

Thiết kế đường ô tô theo công nghệ ANDDesign

650,000

7

9

Ứng dụng công nghệ BIM trong công trình cầu hầm và Metro dùng Revit

1,600,000

7

10

Lập dự toán và đo bóc khối lượng

850,000

8

 

 

Kiến trúc

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD

550,000

2

3

Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000

650,000

4

4

Thiết kế đường và công trình hạ tầng kỹ thuật theo công nghệ BIM dùng Civil 3D

1,100,000

7

5

Lập dự toán và đo bóc khối lượng

850,000

8

 

 Kỹ thuật xây dựng

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD

550,000

2

3

Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000

650,000

4

4

Tính toán móng cọc bằng phần mềm FB-Pier, và công trình trên nền đất yếu bằng phần mềm Geostudio & Plaxis

650,000

5

5

Mô hình kết cấu công trình theo công nghệ BIM dùng Tekla

1,100,000

6

6

Thiết kế đường và công trình hạ tầng kỹ thuật theo công nghệ BIM dùng Civil 3D

1,100,000

7

7

Lập dự toán và đo bóc khối lượng

850,000

8

 

 Kỹ thuật môi trường

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD

550,000

2

 

Các khóa đào tạo thuộc các ngành

Kinh Tế + Logistics và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

 

Quản lý xây dựngKinh tế xây dựng

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật  2D, 3D trên AutoCAD

550,000

2

3

Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS

700,000

3

4

Thực hành khai báo thuế

650,000

7

5

Lập dự toán và đo bóc khối lượng

850,000

8

 

Kế toán + Khai thác vận tải + Quản trị kinh 6doanh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành + Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Học phí

Học kỳ

1

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

1,200,000

1

2

Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS

700,000

3

3

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

2,500,000

6

4

Thực hành khai báo thuế

650,000

7

5

Mua hàng –  Quản trị mua hàng

1,500,000

7

6

Khai thác và Quản trị kho hàng

3,000,000

7

 
    File đính kèm

Thiết kế website bởi webmoi.vn
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: https://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 4,391

Tuần hiện tại: 79,105

Tháng hiện tại: 716,962

Tổng lượt truy cập : 22,963,214

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn