logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 19/10/2020 - 15:21 PM - Lượt xem: 5933

GIỚI THIỆU CHUNG

Giao thông Vận tải giữ vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nếu giao thông là huyết mạch thì vận tải là quá trình tổ chức, khai thác, phân phối, vận chuyển hàng hóa trong lưu thông một cách có hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi nhuận, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Là một trong những khoa được thành lập sớm nhất của trường Đại học Giao thông vận tải, khoa Vận tải – Kinh tế luôn đảm bảo các nhiệm vụ về đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực tổ chức vận tải, kinh tế vận tải, kinh tế xây dựng, kinh tế bưu chính viễn thông, Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị, quản trị kinh doanh và kế toán tổng hợp.

Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các công ty xây dựng giao thông vận tải, công ty vận tải thủy, bộ, đường sắt và các lĩnh vực có liên quan đến kinh tế, kế toán, quản lý điều hành sản xuất, thẩm định các dự án đầu tư, giám sát và nghiệm thu công trình xây dựng về mặt tài chính, định mức tổ chức lao động, các lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý kinh tế. Trong số đó, có nhiều người đã trở thành nhà giáo, nhà khoa học, có những người đã trở thành cán bộ quản lý chủ chốt trong các cơ quan, địa phương doanh nghiệp, đóng góp một phần không nhỏ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Sinh viên theo học tại trường ngoài việc học tập còn có điều kiện tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các kỳ thi Olympic toàn quốc trong đó nhiều sinh viên của khoa đã đạt giải cao tại các kỳ thi này. Ngoài ra sinh viên còn có thể tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do đoàn khoa và nhà trường tổ chức, góp phần bổ sung và phát triển các kỹ năng toàn diện cho sinh viên.

Những thành tích mà thầy và trò khoa Vận tải – Kinh tế đạt được trong suốt những năm qua đã đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của nhà trường nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước nói chung. Trong tương lai, khoa sẽ tiếp tục không ngừng nghiên cứu cải tiến nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử được nhà trường giao phó đó là trở thành một trung tâm đào tạo hàng đầu về lĩnh vực quản lý xây dựng, tổ chức vận tải, kế toán kiểm toán ở khu vực phía Nam.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

1

 

 

 

Phạm Phú Cường

 

 

 

PGS.TS  

 

 

 

Trưởng khoa

 

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hằng

 

 

 

PGS.TS

 

 

 

P. Trưởng khoa

 

BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG

 

 

 

1

 

 

 

Phạm Phú Cường

 

 

 

PGS.TS

 

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Lê Trọng Tùng

 

 

 

TS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Lê Đình Thục

 

 

 

TS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Hải Quân

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

5

 

 

 

Chu Minh Anh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

6

 

 

 

Trịnh Thị Trang

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

7

 

 

 

Nguyễn Phương Thanh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

BỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN LÝ

 

 

 

1

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hằng

 

 

 

PGS.TS

 

 

Giảng viên chính Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Phạm Nguyễn Quỳnh Hương

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Đậu Thị Hoài Nam

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Vũ Quỳnh Nga

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

5

 

 

 

Đặng Văn Ơn

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

6

 

 

 

Đặng Thị Nga

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

7

 

 

 

Nguyễn Thị Nhật Linh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

8

 

 

 

Bùi Phương Anh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

9

 

 

 

Phạm Thị Hằng

 

 

 

CN

 

 

 

Giảng viên

BỘ MÔN KHAI THÁC VẬN TẢI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Phan Lê Như Thủy

 

 

 

 

ThS

 

 

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

 

 

TS

 

 

 

Giảng viên

 

4

 

 

 

Hoàng Văn Hào

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

5

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

6

 

 

 

Huỳnh Thị Thúy Kiều

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

 

 

1

 

 

 

Trần Thị Thu

 

 

 

ThS

 

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Thị Hiên

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Đỗ Thị Hải Yến

 

 

 

TS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Phạm Mỹ Quyên

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

         Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất tại Phân hiệu.

 • Nhiệm vụ:
 • Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện để đáp ứng nhu cầu đào tạo. Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu cải tiến đổi mới phương pháp giảng dạy, thi cử, bổ sung đội ngũ giảng viên.
 • Thực hiện mối quan hệ mật thiết và thường xuyên với các bộ môn và các Khoa của Trường về chuyên môn học thuật; về kế hoạch, chương trình giảng dạy, biên soạn giáo trình, bài giảng, đề thi; về đánh giá nhận xét giảng viên trong qúa trình tập sự. Tham gia tuyển dụng giảng viên. Tham gia công tác xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với CBGV và sinh viên thuộc khoa quản lý.
 • Theo dõi, kiểm tra khối lượng giảng dạy của các giảng viên do Khoa quản lý.

Quản lý công tác cố vấn học tập và chủ nhiệm lớp các lớp thuộc Khoa quản lý.

 • Quản lý Giảng viên của Khoa, giảng viên của Trường trong thời gian vào giảng dạy tại Phân hiệu và giảng viên được mời giảng về: tư cách đạo đức, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện đúng lịch giảng; Kịp thời báo cáo Ban Giám đốc những biểu hiện sai trái. Tổ chức hướng dẫn và dự giờ các trợ giảng trong thời gian tập sự. Điều động các giảng viên thuộc Khoa quản lý đi coi thi theo yêu cầu của Ban Khảo thí và ĐBCL
 • Phối hợp với Ban Thanh tra và Ban Đào tạo kiểm tra việc thực hiện quy chế thi kết thúc học phần của các sinh viên, học viên cao học.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tạo điều kiện, giúp đỡ các tổ chức đoàn thể của sinh viên thuộc khoa quản lý trong các hoạt động phong trào.
 • Sử dụng và quản lý tốt cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc khoa quản lý.
 • Tham gia công tác giáo dục và rèn luyện sinh viên theo quy định chung của Nhà Trường. Tham gia các phong trào do Nhà trường và các đoàn thể trong Trường phát động.
 • Soạn thảo các văn bản phục vụ công tác quản lý của Khoa. Thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về công tác của đơn vị và tìm biện pháp khắc phục những tồn tại.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám đốc phân công.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Khoa Vận tải - Kinh tế luôn phấn đấu nâng cao uy tín của mình về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực Tổ chức vận tải, Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, Kinh tế Bưu chính – Viễn thông, Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị, Quản trị kinh doanh và Kế toán tổng hợp.
 • Để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, KhoaVận tải – Kinh tế đã tiến hành giảng dạy chương trình đào tạo đại học, sau đại học có tính hội nhập quốc tế, hoàn thiện và chuẩn hóa phần kiến thức cơ sở ngành, bổ sung và cập nhật các nội dung kiến thức chuyên ngành, mở rộng các loại hình và cấp đào tạo trên cơ sở đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đầu ra. Chương trình đào tạo đảm bảo tính hệ thống, có tính liên thông giữa các bậc, các hệ đào tạo. Các chương trình đào tạo gồm:
 • Chương trình đào tạo đại học được thực hiện theo chuẩn 4 năm cấp bằng kỹ sư, cử

nhân.

 • Chương trình đào tạo cao học được thực hiện theo chuẩn 1,5 năm cấp bằng thạc sỹ.
 • Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh cấp bằng Tiến sỹ kéo dài 4 năm sau khi hoàn thành chương trình đạo tạo thạc sỹ.

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ TẠI KHOA

 1. Đào tạo Trình độ đại học
  • Kinh tế xây dựng công trình giao thông
  • Kinh tế & quản lý khai thác công trình cầu đường
  • Kinh tế Bưu chính viễn thông
  • Kinh tế vận tải thủy bộ
  • Kinh tế vận tải du lịch
  • Kinh tế vận tải đường sắt
  • Vận tải đường bộ và thành phố
  • Quy hoạch và quản lý giao thông đô thị
  • Quản trị kinh doanh
  • Kế toán tổng hợp
 2. Ngành đào tạo Trình độ Sau Đại học ( Thạc sỹ, Tiến sỹ)
  • Quản lý xây dựng
  • Tổ chức & quản lý vận tải
  • Quản trị kinh doanh GTVT
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,878

Tuần hiện tại: 49,068

Tháng hiện tại: 589,444

Tổng lượt truy cập : 20,818,856

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn