logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 19/10/2020 - 15:25 PM - Lượt xem: 11484

KHOA CÔNG TRÌNH

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
Trưởng Khoa: PGS-TS Lê Văn Bách
Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Văn Phúc

Website: http://dept.utc2.edu.vn/khoacongtrinh/

Fanpage: https://www.facebook.com/KhoaCongtrinhUTCHCMC

Địa chỉ: D69 Ký túc xá – Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM, số 450 – 451 Đường Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Lịch sử hình thành và phát triển.

Khoa Công trình Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh được Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 2016. Hiện nay Khoa Công trình Phân hiệu có tổng cộng 6 Bộ môn, bao gồm: Bộ môn Đường bộ Đường sắt, Bộ môn Cầu hầm, Bộ môn Địa kỹ thuật, Bộ môn Kỹ thuật Kết cấu, Bộ môn Xây dựng công trình Đô thị và Bộ môn Cơ sở Công trình. Văn phòng Khoa đặt tại: Nhà E1 – Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM, số 450 – 451 Đường Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cơ cấu tổ chức.

Ban chủ nhiệm Khoa gồm Trưởng khoa và 01 Phó Trưởng khoa, 01 Chi bộ Khoa Công trình, Công đoàn Khoa gồm 6 công đoàn bộ môn và Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chi đoàn giáo viên cùng chi đoàn các lớp sinh viên.

3. Chức năng - Nhiệm vụ:

3.1 Chức năng:

Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp Ban Giám đốc Phân hiệu tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Trường. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo sự phân công của Ban Giám đốc Phân hiệu.

3.2 Nhiệm vụ:

- Quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các ngành (kể cả hệ đào tạo không chính quy) theo kế hoạch chung của Phân hiệu;

- Quản lý và tổ chức đào tạo 16 chuyên ngành bậc đại học: Cầu hầm, Đường hầm và Metro, Cầu đường bộ, Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ, Cầu đường sắt, Đường sắt, Đường sắt đô thị, Công trình giao thông công chính, Đường ô tô và sân bay, Cầu đường ô tô và sân bay, Công trình giao thông đô thị, Công trình thủy, Tự động hóa thiết kế cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông và Quản lý xây dựng công trình giao thông;

- Chủ trì trong việc ra đề thi kết thúc các học phần;

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc khoa;

- Quản lý, tổ chức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập, sản xuất;

- Quản lý toàn diện cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa, tổ chức công tác giáo vụ khoa, quản lý điểm của sinh viên;

- Biên soạn chương trình, giáo trình các học phần thuộc các ngành khoa quản lý và các ngành có môn học liên quan đến chuyên môn của khoa;

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị của khoa do Trường giao.

Đội ngũ cán bộ Khoa Công trình.

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ / Chuyên môn

Hình ảnh

I

BM. ĐƯỜNG BỘ - ĐƯỜNG SẮT

1

Nguyễn Văn Hùng

PGS.TS

Phó Hiệu trưởng

Bí thư đảng ủy

Giám đốc Phân hiệu

Giảng Viên

2

Lê Văn Bách

PGS.TS

Trưởng Khoa Công trình

Trưởng Bộ môn

 Giảng Viên

3

Lê Văn Phúc

TS

Phó trưởng khoa CT

Giảng Viên

4

Võ Hồng Lâm

ThS

Phó Trưởng Bộ môn

Giảng Viên

5

Võ Xuân Lý

ThS

Giám đốc TTĐTTH&CGCN

Giảng Viên

6

Nguyễn Minh Quang

ThS

Giảng Viên

7

Nguyễn Phước Minh

TS

Giảng Viên

8

Nguyễn Đức Trọng

TS

Giảng Viên

9

Nguyễn Văn Du

TS

Trưởng Phòng Đào tạo

Giảng Viên

10

Nguyễn Sơn Đông

ThS

Giảng Viên

11 Nguyễn Đức Tâm ThS Giảng Viên
12

Vũ Đoàn Quân

ThS

Giảng Viên

13

Đỗ Minh Khánh

ThS

Phó Trưởng Phòng TB - QT

Giảng Viên

II

BM. Cầu hầm

1

Ngô Châu Phương

TS

Trưởng Phòng KHCN&ĐN

Giảng Viên

2

Nguyễn Thạc Quang

TS

Phó Giám đốc Phân hiệu

Trưởng Bộ môn

Giảng Viên

3

Hồ Việt Long

ThS

Giảng Viên

4

Hồ Xuân Ba

TS

Phó trưởng Bộ môn

Giảng Viên

5

Hồ Vĩnh Hạ

ThS

Giảng Viên

6

Diệp Thành Hưng

ThS

Giảng Viên

7

Phạm Ngọc Bảy

ThS

Giảng Viên

8

Ngô Thanh Thủy

TS

Giảng Viên

9

Huỳnh Xuân Tín

ThS

Giảng Viên

10

Đỗ Thành Hiếu

ThS

Giảng Viên

11

Nguyễn Đức Hiếu

ThS

Giảng Viên

12

Vũ Văn Toản

TS

Giảng Viên

13

Nguyễn Xuân Tùng

ThS

Giảng Viên

III

BM. Kỹ thuật kết cấu

1

Nguyễn Đăng Điềm

ThS

Trưởng Bộ môn

Giảng viên

2

Nguyễn Lộc Kha

TS

Phó Trưởng Bộ môn

Giảng viên

3

Nguyễn Duy Hưng

ThS

Giảng Viên

4

Phạm Thị Kiều

ThS

Giảng Viên

5

Nguyễn Nhật Minh Trị

TS

Giảng Viên

6

Lê Gia Khuyến

ThS

Giảng Viên

7

Huỳnh Văn Quân

TS

Giảng Viên

8

Lê Hữu Đạt

ThS

Giảng Viên

9

Đoàn Tấn Thi

ThS

Giảng Viên

10

Nguyễn Công Thức

ThS

Giảng Viên

11

Phạm Mỹ Linh

ThS

Giảng Viên

12

Trần Xuân Hòa

TS

Giảng Viên

13

Nguyễn Thanh Hà

ThS

Giảng Viên

14 Nguyễn Quang Sĩ KS Giảng Viên
15 Nguyễn Công Hậu KS Giảng Viên

IV

BM. Cơ sở công trình

1

Trịnh Xuân Báu

ThS

Trưởng Bộ môn

Giảng Viên

2

Lê Thị Hà

ThS

Phó trưởng Bộ môn

Giảng Viên

3

Nguyễn Tuấn Cường

ThS

Giảng viên

4

Nguyễn Hữu Duy

ThS

Giảng viên

5

Hà Trung Hiếu

     TS

Giảng viên

6

Tạ Thị Huệ

ThS

Giảng viên

7

Trần Huy Thiệp

ThS

Giảng viên

8

Lê Thị Thu Thủy

KS

Giảng viên

9

Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS

Giảng viên

10

Nguyễn Xuân Trường

ThS

Giảng viên

V

BM. Xây dựng công trình đô thị

1

Trần Quang Vượng

ThS

Trưởng Bộ môn

Phó trưởng Phòng TC-HC

Giảng viên

2

Trần Thị Trúc Liễu

TS

Phó Trưởng Khoa

Giảng viên

3

Vũ Việt Hưng

TS

Giảng viên

4

Nguyễn Danh Huy

ThS

Giảng viên

5

Trần Anh Đạt

TS

Giảng viên

6

Hà Quang Hùng

TS

Giảng viên

 
7 Nguyễn Đăng Khoa ThS Giảng viên

 

VI

BM. Địa kỹ thuật

1

Trần Văn Thuận

ThS

Trưởng Bộ môn

Giảng viên

2

Phạm Bá Hưng

ThS

Giảng viên

3

Lê Văn Dũng

ThS

Giảng viên

4

Trần Xuân Ba

ThS

Giảng viên

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 4,768

Tuần hiện tại: 50,957

Tháng hiện tại: 534,823

Tổng lượt truy cập : 19,723,468

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn