logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 27/09/2021 - 17:24 PM - Lượt xem: 1911

Thực hiện Công văn số 3810/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục Đào tạo về hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP năm học 2021 – 2022;

Căn cứ kế hoạch số 490/KH-ĐHGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Nhà trường về việc tổ chức “Sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2021 - 2022”;

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức “Sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo.

2. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc chấp hành pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật sinh viên, yêu cầu về đào tạo con người toàn diện và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

3. Tổ chức “Sinh hoạt Công dân - Sinh viên” năm học 2021 - 2022 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp đạt hiệu quả cao; người học được thảo luận, đối thoại, đánh giá cuối khóa học.

4. Kết quả đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên năm học 2021 – 2022.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1. Các nội dung phổ biến chung cho sinh viên:

- Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

- Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc”.

-  Những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV.

- Các chủ trương, định hướng của Bộ, ngành thông qua các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý HSSV về: Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV; công tác Đoàn, Hội; hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực học đường.

- Phổ biến về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho HSSV việc chấp hành pháp luật:

+ Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013.

+ Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.

+ Luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015.

+ Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021…

- Phổ biến về công tác phòng, chống dịch bệnh, Covid-19; các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và Nhà trường.

- Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.

2. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy trong toàn Trường (đối với sinh viên Khóa 62 có kế hoạch riêng).

3. Thời gian:

- Từ 11/10/2021 đến 15/10/2021: tập trung phổ biến nội dung chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông tin về tình hình kinh tế chính trị, xã hội.

- Các nội dung khác được thực hiện trong toàn khóa học.

4. Hình thức triển khai: Sinh viên được bố trí theo các lớp học thông qua ứng dụng Zoom, tài khoản Phòng CTCT&SV sẽ gửi cho Cố vấn học tập và Lớp trưởng của các lớp để thông báo cho sinh viên tham dự (Lịch cụ thể của các lớp kèm theo Kế hoạch). Kết thúc buổi học sinh viên làm bài thu hoạch để làm cơ sở đánh giá kết quả khóa học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng CTCT&SV:

- Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm chung trong việc tổ chức sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022;

- Lập kế hoạch và lịch sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022;

- Mời báo cáo viên;

- Công tác tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Phân hiệu với đại diện sinh viên;

- Chịu trách nhiệm triển khai công tác làm bài thu hoạch online;

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các lớp sinh viên, giảng viên làm công tác CVHT và các đơn vị liên quan.

2. Phòng Đào tạo:

- Cung cấp 03 tài khoản Zoom cho Phòng CTCT&SV trước ngày 05/10/2021 (quy mô mỗi lớp khoảng 300 sinh viên);

- Phối hợp thực hiện công tác tổ chức cùng với Phòng CTCT&SV khi có yêu cầu.

3. Ban Quản lý Ký túc xá: Chủ động tổ chức buổi đối thoại với sinh viên nội trú về điều kiện sinh hoạt, học tập tại Ký túc xá.

4. Phòng TBQT: Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp thực hiện công tác tổ chức cùng với Phòng CTCT&SV khi có yêu cầu.

5. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên:

- Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022;

- Phối hợp đảm bảo thực hiện tốt công tác tổ chức sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022 cùng với Phòng CTCT&SV khi có yêu cầu.

6. Các Khoa và Bộ môn trực thuộc Phân hiệu:

- Thông báo kế hoạch và trực tiếp quản lý sinh viên thuộc đơn vị mình phụ trách trong suốt đợt sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022;

- Chịu trách nhiệm tổ chức chương trình gặp gỡ, trao đổi với các Tân sinh viên khóa 62 của đơn vị mình;

- Chỉ đạo Cố vấn học tập theo dõi điểm danh sinh viên trong các buổi nghe báo cáo chuyên đề và hoàn thành bài thu hoạch khi buổi báo cáo kết thúc.

7. Đối với sinh viên: Tham gia sinh hoạt công dân – sinh viên nghiêm túc, theo đúng lịch do Nhà trường công bố, làm bài và nộp bài thu hoạch đầy đủ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2021 - 2022, đề nghị Trưởng các đơn vị, CVHT, Lớp trưởng thông báo đến toàn thể SV của lớp được biết và thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ đề ra.

Trân trọng./.

FILE KẾ HOẠCH, DANH SÁCH LỚP -> XEM TẠI ĐÂY

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,158

Tuần hiện tại: 35,376

Tháng hiện tại: 570,156

Tổng lượt truy cập : 16,072,005

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn