logo
logo
Ngày đăng: Thứ Ba 11/05/2021 - 13:52 PM - Lượt xem: 246

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong sinh viên nhà trường để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh đạt kết quả cao.

- Tuyên truyền để sinh viên hiểu rõ về vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, hiểu được quyền và trách nhiệm khi tham gia bầu cử, nắm bắt được các quy định, quy trình, thời gian triển khai công tác bầu cử

- Bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, viên chức và người học.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của cử tri vào sự thành công của cuộc bầu cử.

- Cách thức đăng ký địa điểm bầu cử và thời gian tổ chức bầu cử.

- Thông tin về các ứng cử viên trong danh sách bầu cử tại các địa điểm bầu cử do Nhà trường phối hợp tổ chức.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

- Kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

2. Thời gian và tiến độ thông tin, tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành trong 2 đợt, cụ thể:

a. Đợt 1: Từ tháng 3/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền li và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

- Tập trung tuyên truyền trong sinh viên về quyền, trách nhiệm của cử tri.

- Hướng dẫn sinh viên cách thức đăng ký địa điểm bầu cử và thời gian tổ chức bầu cử.

- Thông tin về các ứng cử viên trong danh sách bầu cử tại các địa điểm bầu cử do Nhà trường phối hợp tổ chức.

b. Đợt 2: Sau ngày bầu cử 23/5/2021:

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

3. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, là ngày hội của toàn dân.

- Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên Phân hiệu thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên website, mạng xã hội.

- Tuyên truyền trực quan bằng bảng hiệu, màn hình led, băng rôn, áp phích

- Các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao chào mừng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng CTCT&SV

- Chủ trì, tham mưu Đảng ủy - Ban Giám đốc Phân hiệu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tổ chức trin khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền thưng xuyên trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông của Phân hiệu đảm bảo hiệu quả, kp thời.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên - Hội sinh viên đối mới cách thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

2. Đoàn thanh niên và Hội sinh viên

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đoàn viên, hội viên; vận động sinh viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng bầu cử.

- Tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, trin lãm và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trước, trong và sau thành công cuộc bầu cử.

3. Các đơn vị

Căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Phân hiệu.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Phân hiệu, Ban Giám đốc yêu cầu các các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi báo cáo về Phòng CTCT&SV để tổng hp, tham mưu Ban Giám đốc xem xét, giải quyết theo quy định.

Trân trọng./.

 

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 3,144

Tuần hiện tại: 81,176

Tháng hiện tại: 676,257

Tổng lượt truy cập : 14,074,819

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn