logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 27/12/2021 - 09:17 AM - Lượt xem: 653
TT Tên bài báo Tên tạp chí Số tạp chí Thời gian
xuất bản
Năm XB Danh mục Tác giả Đơn vị
1 Nghiên cứu lựa chọn mô hình phần tử hữu hạn cho thiết kế dầm I thép liên hợp Tạp chí Cầu đường Việt Nam 1+2 1+2/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Danh Huy Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Trường ĐHGTVT
2 Tư tưởng yêu nước Việt Nam thời Lý-Trần và ý nghĩa cua rnos trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay Tạp chí Khoa học chính trị 1+2 1+2/2016 2016 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Hàn Duyên Hiếu Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
3 Phát huy vai trò của nữ giảng viên đại học hiện nay Tạp chí Lao động & Công đoàn 591 3/2016 2016   Tô Thị Tâm Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
4 Nghiên cứu đề xuất phương pháp trợ giá theo sản lượng vận chuyển trong vận tải hành khách công bằng xe buýt tại Tp. Hồ Chí Minh Tạp chí Giao thông Vận tải 3 3/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Bích Hằng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
5 Xác định hệ số giảm chấn cho một số kết cấu cầu đang khai thác ở Việt Nam Tạp chí Cầu đường Việt Nam 3 3/2016 2016 HĐCDGSNN Vũ Văn Toản Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Đỗ Anh Tuấn  
6 Phân tích tuổi thọ kết cấu mặt đường mềm sử dụng bê tông nhựa cốt liệu xỉ thép bằng phương pháp cơ học thực nghiệm Tạp chí Giao thông Vận tải 3 3/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Du
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Quang Phúc Trường ĐHGTVT
7 Tính toán ứng suất hữu hiệu theo phương dọc đường cho mặt đường bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép Tạp chí Giao thông Vận tải 4 4/2016 2016 HĐCDGSNN Võ Hồng Lâm
Vũ Thế Sơn
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
8 Nghiên cứu phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống chuyển mạch trong mạng viễn thông Việt Nam bằng mô phỏng Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 51 4/2016 2016 HĐCDGSNN Trần Xuân Trường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
9 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro bay đến tính chất bê tông đầm lăn sử dụng hỗn hợp cát mịn tự nhiên và cát nghiên Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 51 4/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
10 Nét đặc sắc của tín ngưỡng thành hoàng làng trong sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt Nam Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 51 4/2016 2016 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
11 Ảnh hưởng của trạng thái chịu tải đến khả năng chống thấm của bê tông Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 51 4/2016 2016 HĐCDGSNN Hồ Xuân Ba Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Lê Quang Vũ Trường ĐHGTVT
12 Nghiên cứu xác định hệ số điều chỉnh ảnh hưởng của chiều cao mẫu BTN đến độ dẻo Marshall Tạp chí Giao thông Vận tải 4 4/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Quang Phúc
Lương Xuân Chiểu
Trường ĐHGTVT
Nguyễn Thanh Phong Công ty CP UTC2
13 Dịch vụ Data Center tại Việt Nam Vietnam Logistics 103 5/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Nhật Linh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thúy Ngà Trường ĐHGTVT
14 Phát triển tư duy kỹ thuật cho sinh viên ngành Kỹ thuật trong vật lý đại cương thông qua dạy học dự án Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt  5/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Thanh Nga Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
15 Kết quả bước đầu sử dụng Nano SiO2 điều chế từ tro trấu làm phụ gia cho bê tông xi măng Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 52 6/2016 2016 HĐCDGSNN Lê Văn Bách Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trần Hữu Bằng (1)
Nguyễn Văn Hoàn (2)
(1) Trường Cao đẳng GTVT TP.HCM
(2) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
16 Mô hình động lực học tương tác cầu-xe có xét đến mấp mô ngẫu nhiên của mặt cầu Tạp chí Cầu đường Việt Nam 6 6/2016 2016 HĐCDGSNN Vũ Văn Toản Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Đỗ Anh Tú Trường ĐHGTVT
17 Phương pháp xây dựng bộ trọng số cho tiêu chí đánh giá thi công nhanh công trình cầu Tạp chí Cầu đường Việt Nam 6 6/2016 2016 HĐCDGSNN Ngô Châu Phương Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Trọng Sơn Hà (1)
Bùi Xuân Cường (2)
(1) Công ty CP UTC2
(2) Sở GTVT TP.HCM
18 Đánh giá một số tồn tại trong việc chế tạo mẫu bê tông nhựa trong phòng thí nghiệm ở Việt Nam và đề xuất giải pháp khắc phục Tạp chí Giao thông Vận tải 7 7/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Quang Phúc Trường ĐHGTVT
Phạm Hoàng Anh (1)
Nguyễn Thanh Phong (2)
(1) Sở GTVT Bến Tre
(2) Công ty CP UTC2
19 Xác định chiều cao nền đường đắp tối thiểu trên nền đất yếu cho các tuyến đường cao tốc khu vực phía Nam Việt Nam Tạp chí Cầu đường Việt Nam 7 7/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Lê Thành Trung Trường Đại học Thủ Dầu Một
20 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy búa thủy lực MHP-01 đóng cọc hộ làn đường ô tô Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam Tập 6 số 7 7/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Bính Trường ĐHGTVT
Nguyễn Hữu Chí Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
21 Thực nghiệm xác định độ thấm nước của bê tông chịu nén Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 53 8/2016 2016 HĐCDGSNN Hồ Xuân Ba Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trần Thế Truyền
Phạm Duy Hữu
Trường ĐHGTVT
22 Bước đầu sử dụng nano SiO2 điều chế từ tro trấu làm phụ gia cho bê tông asphalt Tạp chí Giao thông Vận tải 9 9/2016 2016 HĐCDGSNN Lê Văn Bách Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
23 Thiết kế bộ điều khiển hệ thống lái Steer by Wire Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số đặc biệt 9/2016 2016 HĐCDGSNN Trần Văn Lợi
Nguyễn Văn Bình
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Văn Bang Trường ĐHGTVT
Đỗ Văn Dũng Trường Đại học SPKT TP.HCM
24 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội theo tinh thần Đại hội XII của Đảng Tạp chí Lao động và Công đoàn 603, Kỳ 1 9/2016 2016 HĐCDGSNN Vũ Thị Hiên Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
25 Phân tích dao động kết cấu cầu có xét đến độ mấp mô biên dạng mặt đường trên cầu Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 54 10/2016 2016 HĐCDGSNN Vũ Văn Toản Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Đỗ Anh Tú
Nguyễn Ngọc Long
Nguyễn Viết Trung
Trường ĐHGTVT
26 Ứng dụng mô hình hồi quy logit nhị thức để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải 21 11/2016 2016 HĐCDGSNN Trần Quang Vượng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
27 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án chuyên ngành GTVT Tạp chí Giao thông Vận tải 12 12/2016 2016 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
28 So sánh các phương pháp phân tích tính toán vùng chịu lực cục bộ xà mũ trụ hẹp thân đặc trong công trình cầu Tạp chí Giao thông Vận tải 12 12/2016 2016 HĐCDGSNN Hồ Vĩnh Hạ Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Ngô Văn Minh
Nguyễn Ngọc Long
Trường ĐHGTVT
29 Nghiên cứu công nghệ khoan cấy ghép thép kết hợp với keo Hilti-hit-RE500 mở rộng mặt cầu bê tông cốt thép khổ cầu hẹp Tạo chí hoa học giáo dục trường ĐHXD Miền Tây 26 12/2016 2016   Nguyễn Thạc Quang Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Ngô Văn Thức Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
30 Nữ giảng viên đại học với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện kỷ cương trong dạy học Tạp chí Lao động và Công đoàn 609, Kỳ 1 12/2016 2016 HĐCDGSNN Tô Thị Tâm Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
31 Phát huy giá trị của tín ngưỡng dân gian Việt Nam trong việc xây dựng và bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Tạp chí Đại học Văn hiến 4 12/2016 2016 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
32 Tính toán dao động của dầm Composite trên nền đàn nhớt chịu tải trọng điều hòa bằng phương pháp giải tích Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 55 12/2016 2016 HĐCDGSNN Nguyễn Đăng Điềm
Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Nhật Minh Trị
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Tạ Duy Hiển Trường ĐHGTVT
33 Ứng dụng hệ mờ thích nghi để nâng cao độ chính xác của phương pháp định vị di động phối hợp Tạp chí Giao thông Vận tải 12 12/2016 2016 HĐCDGSNN Võ Trường Sơn Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
34 Tăng tỷ lệ thành công các cuộc gọi chuyển giao trong các hệ thống thông tin di động không dự trữ kênh bằng kỹ thuật chuyển tiếp kênh Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông 2 (CS.1) 2016 2016 HĐCDGSNN Ngô Thế Anh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Hoàng Đăng Hải Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Nguyễn Cảnh Minh Trường ĐHGTVT
35 Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng tải trọng nén trước đến độ thấm clorua của bê tông làm cầu sử dụng phụ gia chống thấm nước Tạp chí Giao thông Vận tải 1+2 1+2/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Xuân Tùng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Thái Khắc Chiến
Trần Thế Truyền
Trường ĐHGTVT
36 Nghiên cứu thiết kế chế tại cần khoan của máy khoan tạo cọc đất gia cố xi măng Tạp chí Cơ khí Việt Nam 1+2 1+2/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Hữu Chí
Văn Quốc Hữu
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
37 Đánh giá ảnh hưởng của độ bằng phẳng mặt đường BTN đến an toàn xe chạy Tạp chí Giao thông Vận tải 1+2 1+2/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Du
Nguyễn Sơn Đông
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
38 Nghiên cứu cấu trúc và tính chất cơ học của vữa nano-silical từ tro trấu khu vực miền Tây Nam Bộ Tạp chí Giao thông Vận tải 1+2 1+2/2017 2017 HĐCDGSNN Lê Văn Bách Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trần Hữu Bằng Trường Cao đẳng GTVT TP.HCM
39 Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử uốn dầm bê tông cốt GFRP Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 56 2/2017 2017 HĐCDGSNN Ngô Thanh Thủy
Huỳnh Xuân Tín
Nguyễn Dương Hoàn
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
40 Nghiên cứu, lựa chọn các dạng hàm kiểm soát shewhart trong lọc nhiễu số liệu đo GPS-RTK Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 56 2/2017 2017 HĐCDGSNN Hồ Thị Lan Hương Trường ĐHGTVT
Hà Trung Hiếu Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
41 Nghiên cứu và đánh giá giải pháp dùng keo nối thép mở rộng mặt cầu Trùm Thuật, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Tạp chí Giao thông Vận tải Số đặc biệt 4/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Thạc Quang Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
42 Ảnh hưởng của ứng suất nén trước đến độ thấm clorua của bê tông thường và bê tông cường độ cao Tạp chí Giao thông Vận tải 4 4/2017 2017 HĐCDGSNN Hồ Xuân Ba Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
43 Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay đến chất lượng gia cố cấp phối dá dăm dùng trong xây dựng kết cấu áo đường Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 57 4/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
44 Nghiên cứu, đánh giá việc kết hợp xi măng và tro bay để gia cố đất dùng làm móng đường ô tô tại Cần Thơ Tạp chí Giao thông Vận tải 4 4/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thị Ngọc Trường Trung cấp GTVT miền Nam
45 Một nghiên cứu thực nghiệm đất sỏi đỏ gia cố xi măng và tro bay trong xây dựng đường ô tô tại Đồng Nai Tạp chí Cầu đường Việt Nam 4 4/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Quốc Huy (1)
Nguyễn Đạt Thịnh (2)
(1) Trường Đại học xây dựng Miền Trung
(2) Sở GTVT Đồng Nai
46 Dự báo đặc tính độ rỗng dư và khả năng thoát nước mặt còn lại của lớp mặt bê tông nhựa tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây Tạp chí Cầu đường Việt Nam 4 4/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Phước Minh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
47 Nghiên cứu sử dụng đất gia cố xi măng trong xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 57 4/2017 2017 HĐCDGSNN Võ Xuân Lý Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
48 Tính toán sức kháng của dầm bê tông cốt thép xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của vật liệu và kích thước cấu tạo bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo Tạp chí Giao thông Vận tải 4 4/2017 2017 HĐCDGSNN Phạm Thị Kiều Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
49 Tính toán chiều dày tấm mặt đường bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép trong giai đoạn chế tạo và thi công Tạp chí Giao thông Vận tải 5 5/2017 2017 HĐCDGSNN Vũ Thế Sơn

Võ Hồng Lâm
Lê Thị Xuân Thư
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
50 Các đặc tính kỹ thuật của hỗn hợp bitum-lưu huỳnh Tạp chí Giao thông Vận tải 5 5/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thanh Phong Công ty Cổ phần UTC2
51 Một số tồn tại trong công tác lập dự toán xây dựng công trình và giải pháp khắc phục Tạp chí Giao thông Vận tải 4 5/2017 2017 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
52 Nghiên cứu chế tạo xi măng portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu Tạp chí Giao thông Vận tải 5 5/2017 2017 HĐCDGSNN Mai Đình Lộc
Lê Thanh Hà
Vũ Tố Hồng Nga
Trường ĐHGTVT
Tạ Thị Huệ Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
53 Việc sử dụng các loại lỗ trong liên kết bu lông cường độ cao trong xây dựng cầu thép theo 22TCN 272-05 Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp TP HCM 30 6/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Đăng Điềm Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Đỗ Cao Phan Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
54 Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành Thương mại điện tử Tạp chí Logistics 116 6/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Nhật Linh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
55 Ảnh hưởng của lịch sử chịu tải nén trước đến độ thấm clorua của một số loại bê tông, ứng dụng tỏng dự báo tuổi thọ kết cấu bê tông cốt thép Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 57 6/2017 2017 HĐCDGSNN Trần Thế Truyền
Thái Khắc Chiến
Lê Quang Vũ
Trường ĐHGTVT
Hồ Xuân Ba Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
56 A study on  behavior of tunnel in soft soil conditions under influence of earthquakes in Ho Chi Minh City Tạp chí Khoa học và Công nghệ  Số 30 6/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Quang Dũng (1)
Lê Bảo Quốc (2)
(1) Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
(2) Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Nguyễn Đức Tâm Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
57 Critical success factors (CSFs) for public private partnerships (PPP) in Malaysian Tạp chí Khoa học và Công nghệ  Số 30 6/2017 2017 HĐCDGSNN Oh Chin Phang (1)
Kiet Nguyen Tuan (2)
Hung Le Van (2)
Soo-Yong Kim (1)
(1) Pukyong National University
(2) Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Lê Hữu Đạt Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
58 Ứng dụng kỹ thuật Rayleigh-Ritz trong phân tích dao động tự nhiên Tạp chí Khoa học và Công nghệ  Số 30 6/2017 2017 HĐCDGSNN Lê Văn Hưng
Đỗ Cao Phan
Nguyễn Huy Cung
Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Lê Hữu Đạt Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
59 Đánh giá các tính chất của nhựa 40/50 sử dụng để chế tạo bê tông nhựa ở Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 7 7/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Du
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
60 Đề xuất thời gian, khoảng nhiệt độ trộn mẫu và đầm mẫu bê tông  nhựa sử dụng nhựa 40-50 trong phòng thí nghiệm Tạp chí Giao thông vận tải 8 8/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
61 Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 450 8/2017 2017 HĐCDGSNN Đỗ Thị Hải Yến Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trần Thị Nguyệt Hằng Trường ĐHGTVT
62 Minimising reserved channels to satisfy handover requests for voice calls in mobile communication systems using handover  channel relaying strategy Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông  01 (CS.01) 9/2017 2017 HĐCDGSNN Ngô Thế Anh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Cảnh Minh Trường ĐHGTVT
Hoàng Đăng Hải Học viện Bưu chính viễn thông
63 Phương pháp dạy học truyền  thống và phi truyền thống trong giáo dục đại học hiện nay Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục 3 (15)  9/2017 2017 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Trọng Long Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
64 Phát huy vai trò của công đoàn đối với công tác cán bộ giai đoạn hiện nay Tạp chí Lao động và Công đoàn 627 - Kỳ 1  9/2017 2017 HĐCDGSNN Vũ Thị Hiên Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
65 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khai thác, bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Giao thông vận tải 10 10/2017 2017 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
66 Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, những bất cập và kiến nghị khắc phục Tạp chí Giao thông vận tải 10 10/2017 2017 HĐCDGSNN Lê Trọng Tùng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
67 Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi thuế nhập khẩu tới thị trường ô tô tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2017 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải 60 10/2017 2017 HĐCDGSNN Trần Thị Thu
Đỗ Thị Hải Yến
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
68 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học Lạc Hồng  Số đặc biệt 11/2017 2017 HĐCDGSNN PGS.TS. Bùi Văn Dương Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
Đỗ Thị Hải Yến Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
69 Xây dựng phần mềm chấm điểm thi trắc nghiệm có khả năng học mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang 6 11/2017 2017 HĐCDGSNN Châu Quang Vũ Trường Đại học Văn Lang
Lê Nhật Tùng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
70 Nghiên cứu tính toán đoạn quá độ giữa nền đường và kết cấu cứng đường sắt cao tốc dạng tấm bản Tạp chí Giao thông Vận tải 11 11/2017 2017 HĐCDGSNN Vũ Đoàn Quân Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Hồng Phong
Chu Quang Chiến
Trường ĐHGTVT
71 Điều khiển thành phần đối xứng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời dưới điều kiện sụt áp lưới  Tạp chí Tự động hóa ngày nay Số 20 12/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Bình Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
72 Hoàn thiện nhân cách nhà giáo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo hiện nay Tạp chí Lao động và Công đoàn 633 - Kỳ 1 12/2017 2017 HĐCDGSNN Tô Thị Tâm Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
73 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro bay đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn sử dụng xỉ thép trong xây dựng đường ô tô ở Bà Rịa –Vũng Tàu Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy Lợi và Môi trường 59 12/2017 2017 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trương Văn Đoàn (1)
Trương Quang Việt (2)
(1) Trường Đại học Thủy Lợi
(2) Công ty TNHH MTV Cơ khi và Xây dựng Thiên An
74 Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1)  Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐHSP Huế 1(45) 01/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Ngọc Lâm
Trương Minh Đức
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Trần Quang Đạt Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
75 Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐHSP Huế 1(45) 01/2018 2018 HĐCDGSNN Trần Diệp Tuấn
Trương Minh Đức
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Trần Quang Đạt Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
76 Lễ hội dân gian Việt Nam dưới góc nhìn triết học Tạp chí Văn hóa và nguồn lực 13 1/2018 2018   Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
77 Nghiên cứu tính toán các thông số và chế tạo cánh trộn phụ gia SBS với nhựa đường sử dụng cho máy trộn nhựa đường trong phòng thí nghiệm Tạp chí Cơ khí Việt Nam 1+2 1+2/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Dũng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
78 Nghiên cứu sử dụng nano SiO2 làm phụ gia nhằm giảm thiểu hằn lún vệt bánh xe cho mặt đường bê tông nhựa Tạp chí khoa học công nghệ Giao thông Vận tải 26 2/2018 2018 HĐCDGSNN Lê Văn Bách Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
79 Nghiên cứu những tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục những sai sót trong việc đo bóc khối lượng công tác xây dựng Tạp chí Giao thông Vận tải 3 3/2018 2018 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường
Trịnh Thị Trang
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
80 Luận điểm: "Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.Mác và Ph.Awngghen với xu thế nhất thể hóa giữa khoa học và sản xuất ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Khoa học Chính trị 4 4/2018 2018 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
81 Nghiên cứu đánh giá mức độ liên kết đá – nhựa ở một số mỏ đá khu vực thành phố phan thiết tỉnh bình thuận ảnh hưởng đến khả năng chống bong tróc của bê tông nhựa mặt đường  Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 63 4/2018 2018 HĐCDGSNN Võ Xuân Lý Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
82 Đề xuất tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá dịch vụ xe buýt tại TP.Hồ Chí Minh Tạp chí Giao thông vận tải 4 4/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Bích Hằng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
83 Nghiên cứu các nhân tố gây trở ngại cho việc vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế tại các Công ty niêm yết Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 514 4/2018 2018 HĐCDGSNN Phạm Mỹ Quyên
Nguyễn Quang Huy
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
84 Phân tích những thay đổi của TT107/2017/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 514 4/2018 2018 HĐCDGSNN Trần Thị Thu Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
85 Hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B02-DN) ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính Tạp chí Kinh tế Châu Á -  Thái Bình Dương 516 5/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Hiên Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
86 Tác động của việc điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 516 5/2018 2018 HĐCDGSNN Đỗ Minh Ngọc Trường ĐHGTVT
Nguyễn Quang Huy Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
87 Nâng cao vai trò của trách nhiệm xã hội đối với người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 516 5/2018 2018 HĐCDGSNN Phan Lê Như Thủy Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
88 Phân tích ứng xử kéo của trụ cầu dạng tường rẽ quạt bằng bê tông cốt thep thường Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2018 2018 HĐCDGSNN Ngô Châu Phương
Hồ Vĩnh Hạ
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
89 Đề xuất phương án đấu thầy quyền vận hành trên các tuyến xe buýt có trợ giá tại TP. Hồ Chí Minh theo chỉ tiêu trợ giá bình quân/hành khách Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Bích Hằng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
90 Những tính chất cơ học của bê tông cường độ siêu cao và những thách thức khi ứng dụng ở Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 6 6/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Đăng Điềm Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
91 Động cơ học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Phân hiệu  Trường đại học giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học GTVT 64 6/2018 2018 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
92 Quản lý nhu cầu giao thông tại TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và một số hạn chế cần khắc phục Tạp chí Giao thông Vận tải 6 6/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Bích Hằng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
93 Tính toán sức kháng vật liệu cột bê tông cốt thép xét đến đặc trưng ngẫu nhiên của vật liệu và kích thước cấu tạo bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo Tạp chí Giao thông vận tải 6 6/2018 2018 HĐCDGSNN Phạm Thị Kiều Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
94 Nghiên cứu thực nghiệm phụ gia nano SiO2 và silica Fume cho bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô khu vực miền Tây Nam Bộ Tạp chí Giao thông Vận tải 6 6/2018 2018 HĐCDGSNN Trần Hữu Bằng (1)
Nguyễn Minh Nhựt (2)
(1) Trường Cao đẳng GTVT TP.HCM
(2) Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO
Lê Văn Bách Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
95 Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của BTXM nano SiO2 và Silica Fume ứng dụng trong thiết kế mặt đường ô tô khu vực miền Tây Nam Bộ Tạp chí Giao thông vận tải 7 7/2018 2018 HĐCDGSNN Trần Hữu Bằng  Trường Cao đẳng GTVT TP.HCM
Lê Văn Bách Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
96 Đánh giá ảnh hưởng của việc điều tra, khảo sát xác định tổng số trục xe quy đổi đến thiết kế kết cấu áo đường mềm Tạp chí Giao thông Vận tải 8 8/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Du
Nguyễn Sơn Đông
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Phạm Hoàng Anh Ban Quản lý dự án tỉnh Bến Tre
97 Những bất cập trong đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông phải quyết định chủ trương đầu tư ở Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 8 8/2018 2018 HĐCDGSNN Ngô Quang Dự
Vũ Văn Khoát
Trường ĐHGTVT
Trịnh Xuân Báu Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
98 Kinh nghiệm của một số nước trong việc thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao và hàm ý cho Việt Nam Kinh tế và Dự báo 23 8/2018 2018 HĐCDGSNN Chu Minh Anh
Nguyễn Phương Thanh
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
99 Thực trạng công tác bảo trì công trình đường quốc lộ trong giai đoạn hiện nay và giải pháp hoàn thiện Xây dựng 9 9/2018 2018 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
100 Đánh giá độ chính xác đo khoảng cách không gương của máy toàn đạc điện tử TS-16 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 37 9/2018 2018 HĐCDGSNN Lê Thị Hà Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
101 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp Tài chính - Đầu tư Đông Nam Á 4 10/2018 2018 HĐCDGSNN Đặng Văn Ơn Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
102 Ước lượng co cho mô hình hồi quy phi tuyến Tạp chí Khoa học GTVT 66 10/2018 2018 HĐCDGSNN Trần Văn Long Trường ĐHGTVT
Phạm Thị Kim Thúy Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
103 Một số giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động thất nghiệp sau tuổi 35 Tạp chí Lao động và Công đoàn 646 11/2018 2018 HĐCDGSNN Vũ Thị Hiên Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
104 Mô hình phi tuyến hình học biến dạng nền trong phân tích ứng xử kết cấu chịu tải trọng động đất Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 66 10/2018 2018 HĐCDGSNN Huỳnh Văn Quân Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Xuân Huy
Nguyên Trung Kiên
Trường ĐHGTVT
105 Ảnh hưởng của ứng suất nén đến độ khuếch tán ion clorua của bê tông Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 66 10/2018 2018 HĐCDGSNN Hồ Xuân Ba Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Lê Quang Vũ
Thái Khắc Chiến
Trần Thế Truyền
Trường ĐHGTVT
106 Lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp xây dựng bằng công cụ phân tích chiến lược QSPM Tạp chí Giao thông vận tải 10 10/2018 2018 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường
Trịnh Thị Trang
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
107 Ảnh hưởng của số lượng gối cầu đến ứng suất kéo trong cốt thép theo phương nganh của trụ rẻ quạt bê tông cốt thép thường Tạp chí Giao thông vận tải 10 10/2018 2018 HĐCDGSNN Ngô Châu Phương
Hồ Vĩnh Hạ
Hồ Việt Long
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
108 Đánh giá hiệu quả việc sử dụng nhựa 40/50 để sản xuất BTN làm mặt đường ô tô ở Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 10 10/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Du
Lê Văn Phúc
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
109 Phân tích và đánh giá tuổi thọ kết cấu mặt đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm Tạp chí Giao thông vận tải 11 11/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng
Lê Văn Phúc
Nguyễn Quang Phúc

Phạm Hoàng Anh
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
110 Nghiên cứu đánh giá các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chi phí vận tải tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam và đề xuất giải pháp khắc phục Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 528 11/2018 2018 HĐCDGSNN Phan Lê Như Thủy Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
111 Lựa chọn những kỹ năng mềm cần thiết để giảng dạy cho sinh viên của phân hiệu trường đại học giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học GTVT 67 12/2018 2018 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Chu Minh Anh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
112 Đánh giá hiệu quả sử dụng bê tông nhựa lưu huỳnh ở Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 12 12/2018 2018 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng
Lê Văn Phúc
Nguyễn Thanh Phong
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
113 Đạo giáo thời Lý – Trần Nghiên cứu tôn giáo Số 5 (173) 2018 2018 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
114 Lễ hội dân gian Việt Nam dưới góc nhìn triết học Tạp chí Văn hóa và nguồn lực Số 13 (1) 2018 2018 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
115 Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai 13 2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Thị Hằng
Trương Minh Đức
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Trần Quang Đạt Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
116 Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế 13 2019 2019 HĐCDGSNN Hoàng Thị Thùy Dung
Trương Minh Đức
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Trần Quang Đạt Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
117 So sánh thuật ngữ kĩ thuật xây dựng công trình giao thông trong tiếng Việt và tiếng Anh Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 2 (282) 2019 2019 HĐCDGSNN Trần Thị Thanh Loan Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
118 Ảnh hưởng của Phật giáo trong tín ngưỡng thờ cúng âm hôn của người Việt Nam Nghiên cứu tôn giáo 1 (181) 2019 2019 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Trọng Long Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
119 Loại hình, không gian thờ cúng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tạp chí Văn hóa và nguồn lực 1 (17) 2019 2019 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận
Tô Thị Tâm
 
120 Giải pháp huy động vốn cho hoạt động bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh Tạp chí Giao thông vận tải 1+2 1+2/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
121 Cải thiện một số chỉ tiêu khai thác của mặt đường bê tông xi măng có sử dụng phụ gia nano SiO2 và Sicica Fume khu vực miền Tây Nam Bộ Tạp chí Giao thông vận tải 1+2 1+2/2019 2019 HĐCDGSNN Trần Hữu Bằng Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1
Lê Văn Bách Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Quang Phúc
Lương Đình Chiểu
Trường ĐHGTVT
122 Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng IFRS for SMEs cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 534+535 2/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Mỹ Quyên
Nguyễn Quang Huy
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
123 Một số lưu ý khi tính giá xuất hàng tồn kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 537 3/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Hiên Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
124 Phân tích ứng xử của bản mặt cầu dầm I bê tông cốt thép dưới tác dụng của xe quá tải Tạp chí Giao thông vận tải 3 3/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Hiếu
Ngô Châu Phương
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trần Thế Truyền Trường ĐHGTVT
125 Gối cao su bản thép một số phương pháp thí nghiệm xác định đặc trưng cơ lý và sử dụng trong mô hình phần tử hữu hạn Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 3 3/2019 2019 HĐCDGSNN Thẩm Quốc Thắng
Đỗ Anh Tú
Nguyễn Xuân Lam
Trường ĐHGTVT
Vũ Văn Toản Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
126 Ảnh hưởng của tro bay đến một số tính chất của đất gia cố xi măng trong xây dựng đường ô tô tại TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Giao thông vận tải 3 3/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
127 Áp dụng mô hình Dropshipping trong thương mại điện tử Tạp chí Việt Nam Logistics Review 138 4/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Nhật Linh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
128 Nghiên cứu đặc điểm biến dạng ngang nền đất khi xử lý nền đất yếu nền đường bằng cố kết hút chân không ở khu vực TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Giao thông vận tải 4 4/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Văn Dũng
Phạm Bá Hưng
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
129 Tính toán chiều dày tấm mặt đường bê tông cốt thép dự ứng lực lắp ghép trong giai đoan khai thác Tạp chí Giao thông vận tải 4 4/2019 2019 HĐCDGSNN Võ Hồng Lâm Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
130 Phân tích, đánh giá các thông số kỹ thuật của tấm bê tông khí chưng áp ảnh hưởng đến hiệu quả cách âm cho tường chống ồn trên đường cao tốc Tạp chí Giao thông vận tải 4 4/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Thạc Quang Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
131 Ảnh hưởng góc chéo đến ứng xử kết cấu cầu dầm thép liên hợp giản đơn Tạp chí Giao thông vận tải 4 4/2019 2019 HĐCDGSNN Ngô Châu Phương
Nguyễn Danh Huy
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
132 Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất trong THADS Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập 4+5 4+5/2019 2019 HĐCDGSNN Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Hữu Quốc Trường Đại học Trà Vinh
133 Đánh giá hiệu quả kỹ thuật của giải pháp nâng cao vạch người đi bộ qua đường ở Tp.HCM Tạp chí khoa học Công nghệ GTVT 32 5/2019 2019 HĐCDGSNN Trần Quang Vượng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
134 Mô hình mới cho mối nối dầm cột bê tông cốt thép thay thế mối nối cứng trong các chương trình tính toán Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2019 2019 HĐCDGSNN Trần Xuân Hòa
Lê Gia Khuyến
Nguyễn Công Thức
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
135 Ảnh hưởng của cường độ bê tông đến hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ U chiều dài nhịp 30m Tạp chí Giao thông Vận tải 5 5/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Mỹ Linh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
136 Ứng suất cục bộ của các loại lỗ bu long xét đến sự tồn tại của ứng suất dư Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải 32 5/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Đăng Điềm Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
137 Phân tích các phương pháp tính dự báo tuổi thọ các công trình bằng bê tông cốt thép theo tiêu chí khởi đầu ăn mòn cốt thép trong bê tông Tạp chí Cầu đường Việt Nam 5 5/2019 2019 HĐCDGSNN Hồ Xuân Ba Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
138 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất kết cấu áo đường hợp lý cho thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải 32 5/2019 2019 HĐCDGSNN Võ Xuân Lý Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
139 Đánh giá độ bền mỏi và tuổi thọ của bê tông nhựa rỗng thoát nước cho lớp mặt đường cao tốc tại Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Phước Minh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
140 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ thép đến tính chất của bê tông nhựa nóng Cầu đường Việt Nam 5 5/2019 2019 HĐCDGSNN Tạ Thị Huệ Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
141 Thực trạng và một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của các câu lạc bộ đội, nhóm trong rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học GTVT Phân hiệu TP.HCM Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt 5/2019 2019   Vũ Hồng Vận Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
142 Ảnh hưởng của mưa lớn và đường ngập nước đến thay đổi hành vi tham gia giao thông Tạp chí Giao thông vận tải 6 6/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Thanh Hương Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
143 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hoạt động quảng cáo sáng tạo của các doanh nghiệp Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 543 6/2019 2019 HĐCDGSNN Đặng Văn Ơn Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
144 Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70
(Số 1)
6/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Đức Thọ
Bùi Anh Thắng
Trường Đại học Mỏ Địa chất
Trần Thế Truyền Trường ĐHGTVT
Hồ Xuân Ba Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
145 Các yếu tố thành công của dự án thủy lợi ở tỉnh Long An Tạp chí Xây dựng Việt Nam 7 7/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thanh Phong Trường Đại học Mở TP.HCM
146 Xu hướng quản lý dự án xây dựng trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tạp chí Xây dựng Việt Nam 7 7/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thanh Phong
Võ Đăng Khoa
Phan Thanh Phương
Trường Đại học Mở TP.HCM
147 Mô phỏng lún vệt hằn bánh xe cho thí nghiệm Wheel Tracking sử dụng phần mềm mô phỏng số Tạp chí Giao thông vận tải 7 7/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Văn Phúc
Đỗ Đăng Khoa
Ngô Châu Phương
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
148 Cơ sở lựa chọn thiết bị phục vụ lắp dựng turbine điện gió tại Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 7 7/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Trọng Hòa
Nguyễn Đình Tứ
Trường ĐHGTVT
Nguyễn Văn Dũng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
149 Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuộc nhuộm hoạt tính RO122 trong nước bằng vật liệu diatomite phủ chitosan khâu mạch Tạp chí Khoa học và Công nghệ 53 8/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Thị Thi Hạ Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Lại Thị Hoan Trường ĐHGTVT
Nguyễn Thị Cúc
Nguyễn Thúy Hà
Hồ Phương Hiền
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
150 Đánh giá tuổi thọ kết cấu áo đường mềm chịu ảnh hưởng của tải trọng và vận tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm Tạp chí Giao thông vận tải 8 8/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Văn Phúc
Hoàng Công Đức
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
151 Nghiên cứu ứng dụng logic mờ trong phân tích tài chính dự án giao thông theo hình thức hợp tác công - tư Tạp chí Giao thông vận tải 8 8/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
152 Đánh giá khả năng sử dụng lưới địa kỹ thuật để gia cường mặt đường bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 9 9/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Long
 
153 Đánh giá hiệu quả sử dụng bê tông nhựa tái chế nguội tại chỗ bằng xi măng và nhũ tương trong xây dựng đường ô tô Tạp chí Giao thông vận tải 9 9/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Văn Phúc Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Đỗ Thanh Triều (1)
Nguyễn Bá Ngọc Thảo (2)
(1) Trường Đại học GTVT TP.HCM
(2) Trường Đại học Lạc Hồng
154 Ảnh hưởng của tro bay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải đến một số tính chất của bê tông xi măng làm mặt đường ô tô Tạp chí Giao thông vận tải 9 9/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Võ Thị Ánh Như Trường Trung cấp GTVT miền Nam
155 Nghiên cứu sử dụng vôi thủy hóa làm phụ gia cải thiện đặc tính cơ học của bê tông nhựa trong điều kiện ẩm ướt Tạp chí Giao thông vận tải 9 9/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Văn Phúc
Đặng Đình Tài
Nguyễn Minh Quang
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
156 Giải pháp tăng cường lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Tạp chí Giao thông vận tải 9 9/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường
Nguyễn Phương Thanh
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
157 Thực trạng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên một số trường khối kỹ thuật tại TP.HCM Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng 9 9/2019 2019   Vũ Hồng Vận
Trịnh Thị Thanh
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
158 Bước đầu sử dụng nano carbon làm phụ gia để cải thiện cường độ cho bê tông Tạp chí Giao thông vận tải 10 10/2019 2019 HĐCDGSNN Võ Hồng Lâm
Lê Văn Bách
Lê Văn Phúc
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
159 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng bảo trì dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Xây dựng Việt Nam 10 10/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thanh Phong Trường Đại học Mở TP.HCM
160 Đánh giá kết quả thực hiện quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và an toàn giao thông tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương Tạp chí Xây dựng Việt Nam 10 10/2019 2019 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thanh Phong Trường Đại học Mở TP.HCM
161 Phân tích, tính toán và mô phỏng ứng suất của đai thép khi uốn trên máy tự động Tạp chí Cơ khí Việt Nam 10 10/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Hữu Chí
Văn Quốc Hữu
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
162 Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng nứt của bê tông nhựa sử dụng nano carbon làm phụ gia Tạp chí Giao thông vận tải 11 11/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Văn Bách
Lê Văn Phúc
Nguyễn Viết Vượng
Lương Xuân Chiểu
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
163 Nghiên cứu sử dụng nano carbon làm phụ gia để cải thiện lún vệt hằn bánh xe cho mặt đường bê tông nhựa Tạp chí Giao thông vận tải 11 11/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Văn Bách
Lê Văn Phúc
Nguyễn Hà Trung
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
164 Nghiên cứu sử dụng bê tông xi măng rỗng thoát nước mặt đường nội bộ và vỉa hè đường Tạp chí Xây dựng Việt Nam 11 11/2019 2019 HĐCDGSNN Vũ Việt Hưng
Nguyễn Tuấn Cường
Nguyễn Hữu Duy
Nguyễn Mai Chí Nghĩa
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
165 Nghiên cứu lựa chọn hợp lý kết cấu áo đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm Tạp chí Giao thông vận tải 12 12/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Du Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
166 Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh và học máy, phát hiện và định vị vết nứt mặt đường Tạp chí Giao thông vận tải 12 12/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Nhật Tùng
Nguyễn Lê Minh
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Cao Phương Thảo
Nguyễn Thị Hồng Hoa
Trường ĐHGTVT
167 Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh xác định dao động kết cấu công trình Tạp chí Giao thông vận tải 12 12/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Bình Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
168 Nghiên cứu sử dụng xỉ thép kết hợp đá mi (0-5) mm dùng trong xây dựng móng đường ô tô Tạp chí Cầu đường Việt Nam 12 12/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Trường An Công ty Cổ phần IDECO Việt Nam
169 Ứng dụng của kết cấu kính ghép dưới tác dụng của nhiệt độ Tạp chí Xây dựng Việt Nam 12 12/2019 2019 HĐCDGSNN Đoàn Tấn Thi
Nguyễn Mai Chí Nghĩa
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
170 Modeling of concrete for nonlinear analysis using finite element abaqus software Tạp chí Xây dựng Việt Nam 12 12/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Mai Chí Nghĩa
Đoàn Tấn Thi
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
171 Các phương pháp quan trắc trượt lở đất Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 42 12/2019 2019 HĐCDGSNN Lê Thị Hà Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
172 Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai 15 12/2019 2019 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Lương Oanh
Trường Minh Đức
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Trần Quang Đạt Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
173 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao ý thức người tham gia giao thông Tạp chí Giao thông vận tải Số đặc biệt 2020 2020 HĐCDGSNN Tạ Thị Huệ
Lê Thị Thu Thủy
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
174 Reinforcing cementitious material using single-walled carbon nanotube - nylon 66 nanofibers Transport and Communications Science Journal Vol. 71, Issue 1 1/2020 2020 HĐCDGSNN Jung J. Kim Kyungnam University
Nguyễn Nhật Minh Trị
Nguyễn Xuân Tùng
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Tạ Duy Hiển Trường ĐHGTVT
175 Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (KPI) cho các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Tp. Hồ Chí Minh Tạp chí Giao thông vận tải 12 1+2/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Bích Hằng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
176 Xây dựng lớp mặt bê tông nhựa tạo nhám thoát nước cho các tuyến cao tốc phía Nam – Việt Nam ứng với biến đổi khí hậu Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải 35 2/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Phước Minh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
177 Nghiên cứu áp dụng công nghệ tái sinh nguội tại chỗ cho tuyến đường Rừng Sác – Tp. Hồ Chí Minh Tạp chí Giao thông vận tải 3 3/2020 2020 HĐCDGSNN Trần Hữu Bằng Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ
Lê Văn Bách
Võ Hồng Lâm
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
178 Phân tích một số sơ đồ mẫu theo mô hình Strut and Tie (mô hình giàn ảo) trong tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo Tiêu chuẩn 22TCN-272-05, TCVN11823:2017 Tạp chí Giao thông vận tải 3 3/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Lộc Kha Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
179 Phân tích các ràng buộc về thể chế trong đấu thầu quyền vận hành cung ứng dịch vụ xe buýt ở Việt Nam và kiến nghị sửa đổi Tạp chí Giao thông vận tải 3 3/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Bích Hằng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
180 Ứng xử của kết cấu kính ghép dưới tác dụng của nhiệt độ Tạp chí Giao thông vận tải 4 4/2020 2020 HĐCDGSNN Đoàn Tấn Thi Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
181 Phát triển bền vững nhà ở nổi cho cộng đồng dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Tạp chí Giao thông vận tải 4 4/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Lộc Kha
Ngô Châu Phương
Vũ Việt Hưng
Nguyễn Công Hậu
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
182 Phân tích hành vi tham gia giao thông của người dân Tp. Hồ Chí Minh làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý giao thông đô thị ứng phó với mưa ngập đường Tạp chí Giao thông vận tải 4 4/2020 2020 HĐCDGSNN Vũ Anh Tuấn Trường Đại học Việt Đức
Nguyễn Thị Thanh Hương Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
183 Phân tích, đánh giá những lợi ích và khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ BIM trong quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 4 4/2020 2020 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường
Trịnh Thị Trang
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
184 Higher-order nonclassical and entanglement properties in photon-added trio coherent state Tạp chí khoa học tự nhiên Đại học Huế 129 (1B) 5/2020 2020 HĐCDGSNN Trần Quang Đạt Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trương Minh Đức Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
185 Đề xuất mô hình mối nối dầm cột bê tông cốt thép dạng chữ T dựa trên lý thuyết mới về phá hoại cắt Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2020 2020 HĐCDGSNN Trần Xuân Hòa Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
186 Nghiên cứu một số chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông nhựa sử dụng phụ gia hạt nhựa tái chế (RPE) theo phương pháp trộn ướt Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng
Ngô Châu Phương
Lê Văn Phúc
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thanh Phong Công ty CP UTC2
Thái Trường Giang Công ty CP Hải Đăng
Mai Thái Duy Ban quản lý dự án các công trình giao thông Tây Ninh
187 Ảnh hưởng của tải trọng xe quá tải đến phân bố các vùng nứt trên kết cấu nhịp cầu bằng bê tông cốt thép Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Hiếu Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trần Thế Truyền Trường ĐHGTVT
188 Xây dựng bộ giải pháp quản lý giao thông đô thị ứng phó với mưa ngập đường tại TP. Hồ Chí Minh Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2020 2020 HĐCDGSNN Vũ Anh Tuấn Trường Đại học Việt Đức
Nguyễn Thị Thanh Hương Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
189 Một phương pháp định tuyến địa lý cho mạng VANET trong hệ thống giao thông thông minh Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2020 2020 HĐCDGSNN Võ Trường Sơn Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
190 Nghiên cứu mô hình ảnh hưởng của quá trình tổ chức quản lý đến kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam Tạp chí Giao thông vận tải 5 5/2020 2020 HĐCDGSNN Lê Trọng Tùng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
191 Robust speed control method for DC motor drives based on a neutral network configuration Tạp chí Công thương 15 6/2020 2020 HĐCDGSNN Dao Thi Mo
Nguyen Thi Nga
Nguyen Thuy May
Bui Thi Hoa
Trường Đại học Thái Bình
Phạm Thị Miên Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
192 Phân tích ứng xử của khung bê tông cốt thép một tầng dưới tác dụng của tải trọng tuần hoàn khi sử dụng một số mô hình thành phần khác nhau cho dầm và cột Tạp chí Giao thông vận tải 6 6/2020 2020 HĐCDGSNN Vũ Đoàn Quân
Nguyễn Công Thức
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
193 Mối tương quan giữa cường độ uốn và độ dẻo của dầm bê tông cốt thép Tạp chí Giao thông vận tải 6 6/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Công Thức
Lê Gia Khuyến
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
194 Nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh động trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics vừa và nhỏ tại Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số cuối tháng 6/2020 2020 HĐCDGSNN Phan Lê Như Thủy
Phạm Thị Hằng
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Lê Văn Dũng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
195 Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia nano carbon đến cường độ bê tông nhựa Tạp chí Giao thông vận tải 6/2020 6/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Minh Quang
Lê Văn Bách
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Minh Trung Công ty CP Quản lý sửa chữa xây dựng cầu đường Tây Ninh
196 Ảnh hưởng hàm lượng xỉ than thay thế cốt liệu mịn đến mô đun đàn hồi tĩnh và lún trồi của hỗn hợp bê tông nhựa Tạp chí GTVT 6/2020 6/2020 2020 HĐCDGSNN Lê Thị Thu Thủy Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Hoàng Ngọc Trâm
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trường ĐH Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
197 Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 569 7/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Hiên Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
198 Phân tích bài toán kinh tế đối với dầm bê tông dự ứng lực mặt cắt chữ u chiều dài nhịp 30m dưới ảnh hưởng của cường độ bê tông Tạp chí Cầu đường Việt Nam 7 7/2020 2020 HĐCDGSNN Phạm Mỹ Linh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
199 Dự báo tuổi thọ sử dụng của công trình cầu bê tông cốt thép theo tiêu chí ăn mòn thép trong bê tông có xét đến ảnh hưởng của tĩnh tải và hoạt tải trên cầu Tạp chí Cầu đường VN 7 7/2020 2020 HĐCDGSNN Trần Thế Truyền,
Trương Văn Quyết
Trường ĐHGTVT
Hồ Xuân Ba Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
200 Xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông theo phương pháp khảo sát thực địa: nghiên cứu tại sông Cái Sắn, thành phố Cần Thơ Tạp chí Xây dựng VN 626 7/2020 2020 HĐCDGSNN Vũ Việt Hưng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Đại Lộc (1)
Lê Thị Cẩm Linh (1)
Huỳnh Vương Thu Minh (1)
Trịnh Công Luận (2)
Nguyễn Văn Tho (2)
Trần Văn Tỷ (1)
(1) Trường Đại học Cần Thơ
(2) Trường Đại học Xây dựng miền Tây
201 Đánh giá xu hướng và giải pháp cầu bộ hành đa chức năng Tạp chí Giao thông vận tải 7/2020 7/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thạc Quang
Lê Văn Khánh
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
202 Development of a cementless eco-binder as an alternative to traditional Portland cement in construction activities Journal of Science and Technology in Civil Engineering 14 (3) 8/2020 2020 HĐCDGSNN Vũ Việt Hưng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Huynh Trong Phuoc
Bui Le Anh Tuan
Pham Huu Ha Giang
Trường Đại học Cần Thơ
203 Influence of fiber size on mechanical properties of strain-hardening fiber-reinforced concrete Journal of Science and Technology in Civil Engineering 14 (3) 8/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thạc Quang Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Duy Liêm
Huỳnh Nguyễn Tấn Tài
Trường Đại học SPKT TP.HCM
204 Nghiên cứu xác định các thông số từ biến của BTNC12.5  Tạp chí GTVT 8/2020 8/2020 2020 HĐCDGSNN Lê Văn Phúc
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Vĩnh Hưng
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
205 Ảnh hưởng độ góc cạnh của cốt liệu nhỏ đến một số tính chất của bê tông xi măng Tạp chí Cầu đường VN 8 8/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Nhật Linh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
206 Xây dựng mô hình thực nghiệm nghiên cứu tương tác đất nền-kết cấu dưới tải trọng động đất Tạp chí KH GTVT 71 (6) 8/2020 2020 HĐCDGSNN Huỳnh Văn Quân Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Thành Tâm
Trường ĐHGTVT
207 Evaluation of methods for analyzing early-age cracking risk in concrete walls of tunnel structures Transport and Communications Science Journal 71 (7) 9/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thạc Quang Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Tu Do Anh
Thang Quoc Tham
Trường ĐHGTVT
Luan Minh Ha (1)
Tam Duc Tran (2)
(1) Alstom Transport SA
(2) Sở GTVT Hòa Bình
208 Tính toán kết cấu đường ngang kiểu tấm bản Tạp chí GTVT 9/2020 9/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Tâm Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
209 Overview of BIM application for Bridge - Highway and Infrastructure projects in Viet Nam.  Transport and Communications Science Journal 71 (7) 9/2020 2020 HĐCDGSNN Ngô Thanh Thủy
Huỳnh Xuân Tín 
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Đỗ Minh Truyền V7 Engineering And Technology Company Limited CO.LTD
210 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cơ học- thực nghiệm để thiết kế tăng cường kết cấu áo đường mềm Tạp chí GTVT 9/2020 9/2020 2020 HĐCDGSNN Lê Văn Phúc
Đàm Quang Nam
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
211 Đánh giá việc áp dụng phương thức hợp đồng chất lượng (PBC) trong hoạt động bảo dưỡng thường xuyên công trình giao thông đường bộ Tạp chí GTVT 9 9/2020 2020 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
212 Các yếu tố gây sai sót trong đo bóc khối lượng công trình xây dựng Tạp chí Xây dựng VN 9 9/2020 2020 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thanh Phong (1)
Trần Tuấn Kiết (2)
(1) Trường Đại học Mở TP.HCM
(2) Trường Đại học Công nghệ TP.HCM
213 Giải pháp phát triển xe đạp công cộng tại Hà Nội Tạp chí GTVT 9/2020 9/2020 2020 HĐCDGSNN Huỳnh Thị Thúy Kiều Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Hà Thanh Tùng Trường ĐHGTVT
214 Giá trị của nêu gương Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học chính trị 9 9/2020 2020 HĐCDGSNN Tống Kim Đông Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trần Thị Huyền Chang Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
215 Ý niệm hóa hình ảnh con chó trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh Tạp chí Từ điển và bách khoa thư 5 (67) 9/2020 2020 HĐCDGSNN Thái Thị Xuân Hà Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
216 Định tuyến địa lý chống tắc nghẽn trong mạng VANET dựa trên mức độ ưu tiên dịch vụ Tạp chí GTVT 9/2020 9/2020 2020 HĐCDGSNN Võ Trường Sơn
Lương Công Du
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
217 Yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của các dự án đối tác công tư tại Việt nam: Phân tích so sánh với một số Quốc gia được chọn tại Khu vực Châu Á  Tạp chí GTVT 10 10/2020 2020 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường
Lê Đình Thục
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
218 Thiết kế dầm U cho cầu giao thông nông thôn theo công nghệ sản xuất cọc ván bê tông cốt thép dự ứng Tạp chí GTVT 10/2020 10/2020 2020 HĐCDGSNN Ngô Châu Phương Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Lê Huỳnh Đức
Nguyễn Huỳnh Cảnh Thy
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
219 Nghiên cứu ứng dụng BIM trong thiết kế mố và trụ cầu theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017  Tạp chí GTVT 10/2020 10/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thạc Quang Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
220 Đánh giá các tiêu chí thành công của các dự án giao thông đầu tư theo hình thức Hợp tác công - tư tại Việt Nam Tạp chí GTVT 11 11/2020 2020 HĐCDGSNN Phạm Phú Cường
Lê Đình Thục
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
221 Nghiên cứu áp dụng Naviswork phát  hiện xung đột trong thiết kế trụ cầu bê tông cốt thép theo tiêu tuẩn TCVN 11823:2017 Tạp chí KHCN GTVT 38 11/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thạc Quang
Đỗ Thành Hiếu
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Phan Hải Hậu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Xây dựng Song Hành
222 Nghiên cứu đề xuất đánh giá xếp hạng kết cấu công trình cầu tại Việt Nam  Tạp chí GTVT 11/2020 11/2020 2020 HĐCDGSNN Vũ Hồng Nghiệp (1)
Nguyễn Đình Hùng (2)
(1) Trường ĐH GTVT TP.HCM
(2) Đại học Quốc gia TP.HCM
Nguyễn Thạc Quang Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
223 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tác động động của tải trọng phương tiện giao thông đến tuổi thọ kết cấu áo đường mềm và đề xuất giải pháp khắc phục Tạp chí GTVT 11/2020 11/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Du
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
224 Ứng dụng BIM lập mô hình thông tin cầu Thủ Thiêm 2 trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công. Tạp chí KHCN GTVT 38 11/2020 2020 HĐCDGSNN Ngô Thanh Thủy
Huỳnh Xuân Tín
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Đỗ Minh Truyền
Nguyễn Xuân Việt
Nguyễn Trường Giang
V7 Engineering And Technology Company Limited CO.LTD
225 Một nghiên cứu về đất gia cố xi măng trong xây dựng đường ô tô tại Tây Ninh Tạp chí GTVT 11/2020 11/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Đức Trọng Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Tạ Mộng Thành Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh
226 Phát triển dịch vụ giao nhận – vận tải hàng hóa ở Việt Nam nhờ lợi thế trong quy tắc xuất xứ hàng hóa của Atiga Và Acfta Tạp chí GTVT 11/2020 11/2020 2020 HĐCDGSNN Huỳnh Thị Thúy Kiều Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Thị Như
Ths. Trịnh Thanh Thủy
Trường ĐHGTVT
227 Phân tích độ bền mỏi của kết cấu dầm thép cường độ cao có xét đến ảnh hưởng của đường nứt Tạp chí Cầu đường VN 12 12/2020 2020 HĐCDGSNN Trần Thế Truyền
Đoàn Bảo Quốc
Bùi Đức Dũng
Trường ĐHGTVT
Nguyễn Đức Hiếu Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
228 Nghiên cứu nguyên nhân của vết nứt thẳng đứng xuất hiện trên trụ cầu bê tông cốt thép dạng rẻ quạt Tạp chí Khoa học và Công nghệ 43A 12/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Quang Dũng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM
Ngô Châu Phương Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
229 Ứng xử kháng cắt của dầm bê tông cốt thép được sửa chữa bằng bê tông sợi thép sau quá trình bị ăn mòn Tạp chí Khoa học và Công nghệ 43A 12/2020 2020 HĐCDGSNN Bùi Văn Hồng Lĩnh
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Bá Phú
Nguyễn Thanh Việt
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Ngô Châu Phương Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
230 Đề xuất tải trọng cắm biển cho công trình cầu giao thông tại Việt Nam  Tạp chí GTVT 12/2020 12/2020 2020 HĐCDGSNN Vũ Hồng Nghiệp (1)
Nguyễn Đình Hùng (2)
(1) Trường ĐH GTVT TP.HCM
(2) Đại học Quốc gia TP.HCM
Nguyễn Thạc Quang Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
231 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ nghiền mịn đến tính chất của bê tông hạt nhỏ Tạp chí Sức khỏe và Môi trường 93 12/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Quỳnh Như Trường ĐHGTVT
Tạ Thị Huệ Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
232 Đánh giá hiệu quả sử dụng phụ gia hạt nhựa tái chế (HDPE) để sản xuất BTN làm mặt đường ô tô  Tạp chí GTVT 12/2020 12/2020 2020 HĐCDGSNN Lê Văn Phúc
Trịnh Hải Âu
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
233 Nghiên cứu các ðặc tính khai thác vật liệu bê tông nhựa sử dụng phụ gia RFCC và ðối chứng bê tông nhựa truyền thống Tạp chí GTVT 12/2020 12/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Phước Minh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Lê Anh Thắng Trường Đại học SPKT TP.HCM
234 Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ứng xử của kết cấu chịu tải trọng động đất có xét đến tương tác với đất nền Tạp chí KH GTVT 71 (9) 12/2020 2020 HĐCDGSNN Huỳnh Văn Quân Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Trần Thu Hằng Trường ĐHGTVT
235 Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố quản trị môi trường đến hiệu quả bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam Tạp chí Tài chính Kỳ 1 12/2020 2020 HĐCDGSNN Trần Thị Thu
Đỗ Thị Hải Yến
Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
236 Đánh giá tác động của các kịch bản thu phí ùn tắc giao thông tại TP HCM sử dụng công cụ mô phỏng giao thông VISUM Tạp chí KH GTVT 71 (9) 12/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Thanh Hương Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
237 Nghiên cứu sự tác động của các nhân tố trong hoạt động logistics đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tạp chí Công thương 29+30 12/2020 2020 HĐCDGSNN Phan Lê Như Thủy Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Nguyễn Đại Dương Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tày
238 Nghiên cứu và đánh giá mô hình Dropshipping trong kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Chuyên đề song ngữ 12/2020 2020 HĐCDGSNN Nguyễn Thị Nhật Linh Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại TP.HCM
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 4,133

Tuần hiện tại: 62,572

Tháng hiện tại: 540,314

Tổng lượt truy cập : 21,415,794

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn