logo
logo
Ngày đăng: Thứ Hai 29/08/2011 - 00:00 AM - Lượt xem: 1762
STT

Tên đề tài thực hiện

1 Báo cáo nghiên cứu khoa học / Nguyễn Quang Quý . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 60 Tr; 31 cm
2 Các phương pháp bảo mật trong mạng riêng ảo (VPN) : Đề tài NCKH SV / Võ Ngọc Hân, Vũ Văn Trực, Nguyễn Thị Thủy. - ĐH. GTVT CS2 : 2007.- 37 Tr; 27cm
3 Các vấn đề quản lý mạng MPLS : Đề tài NCKH SV / Quách Hữu Tuấn, Phạm Trần Chung, Đinh Quang Thắng, Nguyễn Hoàng Linh. - ĐH. GTVT CS2 : 2007.- 44 Tr; 27cm
4 Cải tiến bộ tách sóng đa người dùng trong hệ thống thông tin di động DS/CDMA bằng lý thuyết tập mờ/ Trần Đinh Ngọc Bảo, Trần Quang Thắng . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2003.- 68 Tr; 31 cm
5 Đánh giá khả năng ứng dụnh của DSL trong mạng B - ISDN / Phạm Văn Trung, Phạm Trần Minh Tuấn, Bùi Hữu Toàn . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2003.- 58 Tr; 31 cm
6 Đề tài nghiên cứu khoa học: Thuật toán quay lui và ứng dụng trong tin học/ Nguyễn Thành Quí . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2003.- 29 Tr; 31 cm
7 Đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ thống chuông báo tự động / Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hoài Niệm . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 19 Tr; 31 cm
8 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện DC bằng phương pháp PWM / Võ Đăng Khoa . - Tp.HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 30 Tr; 31 cm
9 Điều khiển công suất & phân tích dung lượng trong hệ thống DS-CDMA đa phương tiện hướng ngói : Đề tài NCKH SV / Nguyễn Thị Hà Giang, Nguyễn Thanh Nam, Phạm Xuân Thúy. - ĐH. GTVT2 : 2005.- 84 Tr; 30 cm
10 Điều khiển nghẽn trong mạng ATM bằng logic mờ / Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, bộ môn thông tin viễn thông / Nguyễn Thị Ngọc Chi, Nguyễn Thị Ngoan . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2004.- 77 Tr; 30 cm
11 Giải pháp tăng dung lượng cho hệ thống thông tin di động bằng phương pháp triệt nhiễu kênh lân cận / Trần Văn Mua, Nguyễn Thanh Hải, Lê Hồng Phát . - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2003.- 31 Tr; 27 cm
12 Mã hóa và ứng dụng mã hóa trong kỹ thuật viễn thông / Dương Thanh Liêm, Nguyễn Minh Ngọc . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 76 Tr; 31 cm
13 Nâng cao hiệu quả sử dụng vòng khoá pha số trong các hệ thống thông tin số/ Hồ Hải Triều, Võ Hương Tuấn, Bùi Anh Tuấn . - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2003.- 39 Tr; 27 cm
14 Nghiên cứu & xây dựng phần mềm tính toán trong các mạch siêu cao tầng dùng đồ thị Smith / Nguyễn Quang Quý, Trần Quang Thắng . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 84 Tr; 31 cm
15 Nghiên cứu các đặc tính tán sắc và các phương pháp giới hạn chúng trong hệ thống thông tin sợi quang : Đề tài NCKH SV / Bùi Thế Hiền, Đinh Văn Tùng. - ĐH.GTVT-CS2 : 2007.- 48 Tr; 27cm
16 Nghiên cứu hệ thống phát triển Card nạp đa dụng / . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 56 Tr; 31 cm
17 Nghiên cứu kết hợp công nghệ ATM và ADSL trong mạng băng rộng : Đề tài NCKH SV / Lương Đức Anh, Nguyễn Gia Ninh. - ĐH. GTVT2 : 2005.- 72 Tr; 30 cm
18 Nghiên cứu kỹ thuật xử lý tín hiệu trong truyền hình số mặt đất và ứng dụng RGB : Đề tài NCKH SV / Nguyễn Thanh Phương, Trần Thanh Toàn, Nguyễn Thanh Tú. - ĐH. GTVT2 : 2005.- 66 Tr; 30 cm
19 Nghiên cứu mã PN hệ thống thông tin trãi phổ / Trần Đình Ngọc Bảo, Chu Công Hạnh, Nguyễn Phú Trường . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 27 Tr; 31 cm
20 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật đối với các dịch vụ thoại thông qua mạng VoMPLS : Đề tài NCKH SV / Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Hoàng Minh Thắng, Nguyễn Hữu Quân. - ĐH.GTVT CS2 : 2007.- 67 Tr; 27cm
21 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật sử dụng trong thiết kế hệ thống thông tin di động 4G : Đề tài NCKH SV / Lê Thị Vân, Trần Quang Nhu, Đoàn Quang Dự, Dương Quang Tuyến. - ĐH. GTVT CS2 : 2007.- 43 Tr; 27cm
22 Nghiên cứu những ảnh hưởng của hiện tượng Fading lên các hệ thống thông tin và các giải phap khắc phục : Đề tài NCKH SV / Đỗ Duy Hưng, Chung Trần Vinh Quang, Ngô Thị Hồng Thu. - ĐH. GTVT2 : 2005.- 41 Tr; 30 cm
23 Nghiên cứu phương pháp điều khiển công suất trong CDMA ứng dụng logic mờ / Chu Công Hạnh, Nguyễn Phú Trường . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2003.- 35 Tr; 31 cm
24 Nghiên cứu thiết kế mạng riêng ảo VPN : Đề tài NCKH SV / Huỳnh Văn Hậu, Bùi Thọ Trường. - ĐH. GTVT CS2 : 2007.- 128 Tr; 27 cm
25 Nghiên cứu tính bảo mật trong các hệ thống IP không dây : Đề tài NCKH SV / Trương Văn Dũng, Võ Đại Phong, Nguyễn Thành Đồng. - ĐH. GTVT CS2 : 2007.- 85 Tr; 27cm
26 Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống soliton trong thông tin quang : Đề tài NCKH SV / Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thị Kim Loan, Hoàng Yến, Trần Văn Phúc. - ĐH.GTVT CS2 : 2007.- 57 Tr; 27 cm
27 Nghiên cứu ứng dụng hệ mờ để đánh giá một số thông số của tín hiệu phục vụ cho các thuật toán định vị và chuyển giao : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, bộ môn thông tin viễn thông / Trần Văn Mua, Trần Đình Ngoc Bảo . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận tải
28 Phân tích tín hiệu âm thanh bằng phương pháp FFT trên máy tính / Bùi Duy Bảo . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 42 Tr; 31 cm
29 Thiết kế bộ lọc triệt nhiễu giao thoa ký tự : Đề tài NCKH SV / Ngô Hoàng Ấn, Bùi Văn Nghĩa. - ĐH. GTVT2 : 2005.- 30 Tr; 30 cm
30 Thiết kế hệ thống điều khiển từ xa thông qua sóng hồng ngoại / Huỳnh Công Thoại . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2003.- 67 Tr; 31 cm
31 Thiết kế mạch chống nhiễu cho máy điện thoại để bàn / Hồ Quang Minh, Trần Quang Thấng . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 26 Tr; 31 cm
32 Tìm hiểu về sét và các hệ thống chống sét / Trần Hữu Minh, Trần Đa Vi . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ,.- tr.; 31 cm
33 Triệt nhiễu xuyên dấu trong thông tin vệ tin : Đề tài NCKH SV / Trương Thanh Liêm. - ĐH. GTVT2 : 2005.- 26 Tr; 30 cm
34 Ứng dụng cơ chế Hook trong môi trường Windows : Đề tài NCKH SV / Đinh Vũ Duy, Trịnh Hùng Cường. - ĐH.GTVT CS2 : 2007.- 55 Tr; 27cm
35 Ứng dụng lý thuyết Neural để cải tiến phương thức chuyển giao trong hệ thống thông tin di động CDMA : Đề tài NCKH SV / Nguyễn Tiến Khánh, Đỗ Mạnh Cường. - ĐH. GTVT2 : 2005.- 79 Tr; 30 cm
36 Ứng dụng mạng vi điều khiển trong đo lường và điều khiển / Nguyễn Chí Hiếu . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 51 Tr; 31 cm
37 Ứng dụng phần mềm Turbo Pascal giải quyết các bài toán cơ học môi trường liên tục / Huỳnh Minh Trí, Nguyễn Thị Cẩm Tú . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- tr.; 31 cm
38 Viết phần mềm truyền số liệu giữa 2 máy tính : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, Viễn thông K41/ Lương Đức Anh, Nguyễn Trung Hiếu . - TP. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2004.- 83 Tr; 30 cm
39 Xây dựng mô hình thang máy điều khiển bằng PLC họ Melsec - FX / Mai Vinh Dự, Võ Vân Đỉnh . - Tp.HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 52 Tr; 31 cm
40 Xây dựng phần mềm nén dữ liệu. Ứng dụng phương pháp mã Huffman / Diệp Thanh Nguyên . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 38 Tr; 31 cm
41 Xây dựng phần mềm thiết kế mạng LAN không dây : Đề tài NCKH SV / Đỗ Duy Hưng, Trần Tuấn Vinh. - ĐH. GTVT2 : 2007.- 100 Tr; 27cm
42 Nghiên cứu đánh giá băng thông hiệu dụng phục vụ điều khiển thâm nhập cuôc gọi trong TTDĐ CDMA đa dịch vụ sử dụng Logic mờ : Đề tài NCKH sinh viên / Huỳnh Văn Hậu, Phạm Trần Chung. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 113tr.; 30cm
43 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng của các loại mạng riêng ảo : Đề tài NCKH sinh viên / Nguyễn Hoàng Minh Thắng .... - TP. Hồ Chí Minh : 2008.- 65 tr.; 30cm
44 Nghiên cứu hệ thống điều khiển dùng PLC của Siemen / Bùi Tuấn Anh, Trần Đình Nhật, Sái Văn Tuấn, .... - TP. Hồ Chí Minh : 2008.- 50 tr.; 30 cm
45 Nghiên cứu các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống thông tin cáp quang biển : Đề tài NCKH sinh viên / Đoàn Quang Dự, Bùi Thế Hiền, Huỳnh Ngọc Hoàng Lan. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 76 tr.; 30cm
46 Nghiên cứu đánh giá băng thông hiệu dụng phục vụ điều khiển thâm nhập cuôc gọi trong TTDĐ CDMA đa dịch vụ sử dụng Logic mờ : Đề tài NCKH sinh viên / Huỳnh Văn Hậu, Phạm Trần Chung. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 113tr.; 30cm
47 Tìm hiểu các loại cảm biến đo lường và ứng dụng trong giao thông : NCKH sinh viên / Lê Quang Anh , Đỗ Hữu Khương , Bùi Thành Tâm. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 54 tr.; 30cm
48 Chuyển mạch gói quang trong hệ thống viễn thông : Đề tài NCKH sinh viên / Trần Thị Loan , Nguyễn Lê Phương Thảo , Trương Minh Tường. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 42 tr.; 30cm
49 Nghiên cứu quá trình điều khiển nghẽn trong mạng chuyển tiếp khung FrameRelay : Báo cáo đề tài NCKH / Trần Minh Quang , Lê Ngọc Oanh. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 46 tr.; 30 cm
50 Kết nối IP và ứng dụng trong mạng riêng ảo : Đề tài NCKH sinh viên / Trịnh VănẢnh , Đỗ Quang Dũng , Lê Quang Minh Phượng. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 114 tr.; 30 cm
51 Nghiên cứu phương pháp tối ưu hoá mạng WIFI : Đề tài NCKH sinh viên / Tống Hoàng Vũ , Đỗ Thành Trung , Nguyễn Thanh Tâm. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 53 tr.; 30 cm
52 Kỹ thuật và ứng dụng của MOBILE IP : Đề tài NCKH sinh viên / Phan Đình An, Lê Thị Kim Cương , Nguyễn Quang Trung. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 64 tr.; 30 cm
53 Nghiên cứu và đánh giá một số loại mã điều khiển lỗi thường dùng trong kỹ thuật truyền số liệu : Đề tài NCKH sinh viên / Nguyễn Phú Bình , Võ Thị Anh Đào , Nguyễn Ngọc Huy. - TP.Hồ Chí Minh : 2008.- 45 tr.; 30 cm
54 Tìm hiểu ứng dụng PLC S7 - 200 trong điều khiển hệ thống đèn giao thông : Đề tài NCKH sinh viên / Phạm Tiến Duẫn , Nguyễn Minh Hải. - TP. Hồ Chí Minh : 2008.- 33 tr.; 30 cm
55 Nghiên cứu PLC S7 - 300 kết hợp với VISUAL BASIC tạo giao diện điều khiển và giám sát hệ thống : Đề tài NCKH sinh viên / Đặng Ngọc Hoà , Đỗ Hữu Khương , Nguyễn Hoàng Thông. - TP. Hồ Chí Minh : 2008.- 39 tr.; 30 cm
Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 4,118

Tuần hiện tại: 41,380

Tháng hiện tại: 528,783

Tổng lượt truy cập : 20,334,990

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn