logo
Ngày đăng: Thứ Ba 07/04/2020 - 10:46 AM - Lượt xem: 17094

Kính gửi: Sinh viên hệ chính quy

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2019 - 2020 hệ chính quy tín chỉ

Lưu ý:

- Các lớp học phần thời khóa biểu bố trí thiếu tiết, đề nghị Giảng viên sắp xếp và báo lại lịch giảng bù cho đủ số tiết.

- Đề nghị sinh viên kiểm tra tài khoản đăng ký lớp học phần để theo dõi thời khóa biểu của mình.

Lịch sử cập nhật

Ngày 16/01/2020

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông-2-19-KTBC (Thầy Quảng đổi thành Cô Linh)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Mạng máy tính-2-19-KTĐTTHCN (Thầy Tuấn đổi thành Thầy Lĩnh)
 3. Thay đổi giảng viên lớp học phần Giáo dục thể chất F2 (bóng rổ)-2-19-CKĐL, Giáo dục thể chất F4-2-19-HL (Thầy Ninh đổi thành Thầy Huy)
 4. Thay đổi giảng viên lớp học phần Giáo dục thể chất F2 (bóng rổ)-2-19-KTOTO.1, Giáo dục thể chất F2 (Bóng chuyền)-2-19-KTXDCTGT.2 (Thầy Ninh đổi thành Cô Yến)
 5. Những sinh viên đăng ký nhầm lớp CDA, Nhà trường đã huỷ và chuyển sang lớp khác (nếu sinh viên có nộp đơn xin chuyển lớp).
 6. Danh sách lớp học phần sẽ được cập nhật sau.

Ngày 20/01/2020

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp xây dựng giao thông-2-19-QTDNXD (Cô Phương Anh đổi thành Cô Nga)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Động lực học máy-2-19-COĐT (Thầy Chí đổi thành Thầy Dũng)
 3. Thay đổi giảng viên lớp học phần Vẽ kỹ thuật F2-2-19-HL (Thầy Duy đổi thành Cô Huệ)
 4. Thay đổi giảng viên lớp học phần Vẽ kỹ thuật F1-2-19-HL Lớp 1 (Thầy Duy đổi thành Cô Thuỷ)
 5. Cập nhật tên giảng viên lớp học phần Vẽ kỹ thuật F1-1-18-HL Lớp 2 (Cô Thuỷ)

Ngày 21/01/2020

 1. Cập nhật tên giảng viên lớp học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-CNTT, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-KTD, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-KTDTVT, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-KTXDCTGT.2, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-NKTXD.1, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-NKTXD.2, Chủ nghĩa xã hội khoa học -2-19-TDHDK (Thầy Ngọc và Thầy Trung)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Lý thuyết đàn hồi-2-19-CĐSB (Thầy Khuyến đổi thành Thầy Hoà)

Ngày 30/01/2020

 1. Cập nhật danh sách lớp học phần.

Ngày 31/01/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Thường thức điều khiển giao thông-2-19-TDH _Lý thuyết (Thầy Thuật), Thường thức điều khiển giao thông-2-19-TDH _Bài tập (Thầy Mỹ)

Ngày 04/02/2020

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Cơ sở công trình cầu-2-19-CĐB.1 _Lý thuyết (Thầy Long đổi thành Thầy Bảy)
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Kiểm toán căn bản-2-19-KTTH (Cô Thu)
 3. Thay đổi giảng viên lớp học phần Đồ họa máy tính-2-19-CNTT (Thầy Minh đổi thành Thầy Hiển)
 4. Cập nhật TKB các môn học ở Trung tâm của lớp Cầu đường bộ Anh K57, Cầu đường bộ Việt - Anh K58

Ngày 06/02/2020

 1. Thay đổi TKB và giảng viên lớp học phần Khai thác, kiểm định cầu-2-19-CAHA (Thầy Toản đổi thành Cô Thuỷ)
 2. Cập nhật phòng máy

Ngày 20/03/2020

 1. Thay đổi giảng viên lớp học phần Vật liệu xây dựng F2-2-19-CDANH (Thầy Mạnh đổi thành Thầy Cường)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Vật liệu xây dựng F1-2-19-NKTXD.2 (Thầy Cường đổi thành Cô Phương)
 3. Thay đổi giảng viên và TKB lớp học phần Hệ thống điều khiển tuyến tính-2-19-KTDTVT (Thầy Văn đổi thành Cô Hương)
 4. Cập nhật TKB theo Thông báo số 320

Ngày 25/03/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Đồ họa máy tính-2-19-CNTT (Thầy Hiển)
 2. Thay đổi giảng viên lớp học phần Tổ chức và quản lý xây dựng-2-19-XDDD.1 _Lý thuyết (Thầy Tiến đổi thành Thầy Tuấn

Ngày 03/04/2020

       1. Cập nhật danh sách lớp học phần 

Ngày 07/04/2020

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Phân tích kết cấu bằng chương trình Midas/Civil (Cầu đường bộ Anh K57 Thầy Huy)
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Thiết kế đường ô tô bằng phần mềm Anddesign (Cầu đường bộ Việt - Anh K58 Thầy Lâm)

 

TKB 07.04.20

Danh sách lớp học phần theo bộ môn

 

 

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 411

Tuần hiện tại: 40,325

Tháng hiện tại: 556,137

Tổng lượt truy cập : 9,964,824

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế bởi webmoi.vn