logo
logo
Ngày đăng: Thứ Sáu 19/08/2022 - 14:26 PM - Lượt xem: 5288

Kính gửi: Sinh viên các khóa hệ Chính quy.

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên hệ chính quy Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022 - 2023 (chính thức)

Lịch sử cập nhật:

19.08.2022 Cập nhật TKB chính thức và Danh sách lớp học phần

22.08.2022 

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Phân tích hoạt động kinh doanh bưu chính viễn thông-1-22-CQ.60.KTBC (Thầy Quảng).
 2. Thay đổi TKB lớp học phần Kế toán công-1-22-CQ.60.KTTH_N_1, Kế toán công-1-22-CQ.60.KTTH_N_2 thành Kế toán công-1-22-CQ.60.KTTH_Bài tập (Cô Quyên).
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Đồ án Tốt  nghiệp-1-21-HL (DBS17.10).
 4. Thay đổi Giảng viên lớp học phần Công trình nhân tạo F1-1-22-CQ.61.KTXD Lớp 1 (Thầy Quang - Thầy Hạ), lớp học phần Công trình nhân tạo F1-1-22-CQ.61.KTXD Lớp 2 (Thầy Hạ - Thầy Quang).
 5. Cập nhật TKB lớp học phần Thiết kế cầu BTCT-1-22-CQ.60.CDB Lớp 2_Lý thuyết, Thiết kế cầu BTCT-1-22-CQ.60.CDB Lớp 2_Bài tập_1 (Cô Thủy), Thiết kế cầu BTCT-1-22-CQ.60.CDB Lớp 2_Bài tập_2 (Thầy Hiếu).

25.08.2022

 1. Thay đổi TKB lớp học phần Cấu tạo ô tô-1-22-CQ.60.KTOTO.2, Cấu tạo ô tô-1-22-CQ.60.KTOTO.2_N_1 (Thầy Hùng).
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Thiết kế các yếu tố hình học đường ôtô-1-22-CQ.61.KTXD Lớp 2, Thiết kế nền, mặt đường ôtô-1-22-CQ.61.KTXD Lớp 2 (Thầy Phúc).
 3. Thay đổi Giảng viên lớp học phần Cơ học kết cấu-1-22-CQ.62.KTXDCTGT.1_Bài tập (Thầy Hưng thay Cô Kiều).
 4. Thay đổi Giảng viên lớp học phần Cơ học kết cấu-1-22-CQ.62.KTXDCTGT.2_Bài tập (Cô Linh thay Thầy Điềm).
 5. Cập nhật TKB lớp học phần Cơ học kết cấu-1-22-CQ.62.KTXDCTGT.1 Lớp 2_Lý thuyết, Cơ học kết cấu-1-22-CQ.62.KTXDCTGT.1 Lớp 2_Bài tập (Cô Kiều).
 6. Cập nhật TKB lớp học phần Cơ học kết cấu-1-22-CQ.62.KTXDCTGT.2 Lớp 2_Lý thuyết, Cơ học kết cấu-1-22-CQ.62.KTXDCTGT.2 Lớp 2_Bài tập (Thầy Điềm).
 7. Cập nhật danh sách lớp học phần.

31.08.2022

 1. Thay đổi Giảng viên lớp học phần Lịch sử kiến trúc Phương Tây-1-22-CQ.61.KIENTRUC (Thầy Khoa thay Thầy Bản).
 2. Thay đổi Giảng viên lớp học phần Kết cấu BTCT(BTL)-1-11-HL_Lý thuyết (Thầy Kha thay Cô Kiều).
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Điêu khắc-1-22-CQ.62.KIENTRUC_N_1, Điêu khắc-1-22-CQ.62.KIENTRUC_N_2 (Cô Hương).
 4. Cập nhật TKB lớp học phần Tin học chuyên ngành-1-22-CQ.60.CDB Lớp 2 (Thầy Lâm).
 5. Cập nhật TKB lớp học phần Lý thuyết động cơ đốt trong-1-22-CQ.61.KTCĐT+CKĐL_Lý thuyết, Lý thuyết động cơ đốt trong-1-22-CQ.61.KTCĐT+CKĐL_Bài tập_1, Lý thuyết động cơ đốt trong-1-22-CQ.61.KTCĐT+CKĐL_Bài tập_2 (Thầy Quỳnh).
 6. Cập nhật TKB lớp học phần Lý thuyết động cơ đốt trong-1-22-CQ.61.KTOTO.1+KTOTO.2_Lý thuyết, Lý thuyết động cơ đốt trong-1-22-CQ.61.KTOTO.1+KTOTO.2_Bài tập_1, Lý thuyết động cơ đốt trong-1-22-CQ.61.KTOTO.1+KTOTO.2_Bài tập_2 (Thầy Quỳnh).
 7. Thay đổi Giảng viên lớp học phần Di tích lịch sử văn hóa-1-22-CQ.62.QTDL&LH (Thầy Hợp thay Thầy Phúc).
 8. Cập nhật danh sách lớp học phần.

09.09.2022

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Thương mại điện tử căn bản-1-22-CQ.61.KTBC (Cô Hằng).
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Lập và quản lý dự án đầu tư bưu chính viễn thông-1-22-CQ.60.KTBC (Cô Hằng).
 3. Cập nhật TKB lớp học phần Đo lường công nghiệp-1-22-CQ.60.KTD_N_2 (Thầy Thái).
 4. Cập nhật TKB lớp học phần Tự động điều chỉnh truyền động điện-1-22-CQ.60.KTD_N_2 (Thầy Thái).
 5. Cập nhật TKB lớp học phần Hệ thống điều khiển tuyến tính-1-22-CQ.61.TDH_Bài tập_2 (Cô Hương).
 6. Cập nhật TKB lớp học phần Truyền động thủy lực-khí nén-1-22-CQ.62.TĐHĐK_Bài tập_2 (Cô Hương).
 7. Cập nhật phòng học.

21.09.2022

 1. Cập nhật TKB lớp học phần Marketing căn bản-2-19-TC (Cô Thủy)
 2. Cập nhật TKB lớp học phần Thí nghiệm lý thuyết mạch điện-1-22-CQ.62.KTD Lớp 2 (Thầy Thái).
 3. Thay đổi phòng học lớp học phần Kinh tế vận tải-1-22-CQ.62.KTVTAI (Cô Yến) (đổi sang phòng 404DN).
 4. Thay đổi phòng học lớp học phần Thiết kế nền, mặt đường ôtô-1-22-CQ.61.KTXD Lớp 1 (Thầy Lâm) (đổi sang phòng 403DN).
 5. Thay đổi phòng học lớp học phần Lập và đánh giá dự án đầu tư-1-22-CQ.60.KXD.2 (Cô Trang) (đổi sang phòng 404DN).
 6. Thay đổi phòng học lớp học phần Phương tiện vận tải-1-22-CQ.62.KTVTAI (Thầy Định) (đổi sang phòng 404DN).

22.09.2022

 1. Thay đổi phòng học lớp học phần Tổ chức xếp dỡ-1-22-CQ.61.KTVTDL (Thầy Hào) (đổi sang phòng P4E5).

23.09.2022

 1. Thay đổi phòng học lớp học phần Cơ sở phương pháp PTHH-2-11-HL (Thầy Hưng) (đổi sang phòng P403C2).
 2. Thay đổi phòng học lớp học phần TKMH Mạng truyền thông công nghiệp-1-22-CQ.60.TDHDK (Thầy Ân) (đổi sang phòng P101C2).
 3. Thay đổi TKB lớp học phần Kỹ thuật an toàn điện và vật liệu điện-1-22-CQ.62.KTD (Thầy Tiến).

06.10.2022

 1. Cập nhật lớp học phần Tiếng Anh chuyên ngành-2-17-ghép Tiếng Anh chuyên ngành-1-22-CQ.60.KTD (Cô Thanh).
 2. Cập nhật lớp học phần Tiếng Anh chuyên ngành-2-19-ghép Tiếng Anh chuyên ngành-1-22-CQ.60.TDHDK Lớp 1 (Cô Thanh).
 3. Cập nhật lớp học phần Xây dựng nền đường ô tô-1-21-ghép Xây dựng nền đường ôtô-1-22-CQ.60.QLXD (Thầy Lý).
 4. Cập nhật lớp học phần Kỹ thuật điện tử tương tự-1-18-ghép Kỹ thuật điện tử tương tự-1-22-CQ.62.TĐHĐK (Thầy Tuấn).
 5. Cập nhật lớp học phần Tín hiệu và hệ thống-1-18-ghép Tín hiệu và hệ thống-1-22-CQ.62.KTĐTVT (Thầy Tuấn).
 6. Cập nhật lớp học phần Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải-1-18-ghép Cơ sở hạ tâng GTVT & Logistics-1-22-CQ.62.KTVTAI (Thầy Hào).
 7. Cập nhật lớp học phần Kiến trúc dân dụng và công nghiệp-1-20-ghép Kiến trúc dân dụng và công nghiệp-1-22-CQ.60.XDDD.1_Lý thuyết (Thầy Nam)
 8. Cập nhật lớp học phần Kiến trúc dân dụng và công nghiệp-1-20-ghép Kiến trúc dân dụng và công nghiệp-1-22-CQ.60.XDDD.1_Bài tập (Thầy Hiệp)
 9. Cập nhật lớp học phần Marketing căn bản-1-21-ghép Marketing căn bản-1-22-CQ.62.KTTH (Cô Thủy).
 10. Cập nhật lớp học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin F1-1-16-ghép Triết học Mác-Lê nin-1-22-CQ.63.CKĐL (Cô Hiên).
 11. Thay đổi phòng học lớp học phần  Kinh tế vận tải-1-22-CQ.62.KTVTAI (Cô Yến) (đổi sang phòng P3E6).
 12. Thay đổi phòng học lớp học phần Logistics vận tải-1-22-CQ.60.LOG.2 (Thầy Dũng) (đổi sang phòng P302C2)
 13. Thay đổi phòng học lớp học phần Điều khiển quá trình-1-22-CQ.60.TDHDK (Thầy Vân) (đổi sang phòng P4E6).
 14. Thay đổi TKB lớp học phần Điều khiển quá trình-1-22-CQ.60.TDHDK_N_1, Điều khiển quá trình-1-22-CQ.60.TDHDK_N_2, Điều khiển quá trình-1-22-CQ.60.TDHDK_N_3 (Thầy Vân)
 15. Thay đổi TKB lớp học phần Đồ án thiết kế cải tạo nhà ở 2-1-22-CQ.61.KIENTRUC (Thầy Minh).

TKB_061022

Danh sách lớp học phần_310822 

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 129

Tuần hiện tại: 52,297

Tháng hiện tại: 560,217

Tổng lượt truy cập : 19,141,504

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn