logo
logo
Ngày đăng: Thứ Tư 01/09/2021 - 20:12 PM - Lượt xem: 3729

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên hệ chính quy khóa 61 trở về trước thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 - 2022 (chính thức)

Lịch sử cập nhật:

01.09.2021 TKB và Danh sách lớp học phần

03.09.2021 cập nhật TKB lớp học phần Mạng truyền thông công nghiệp-1-21-TĐH (Thầy Ân)

06.09.2021

1. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Kỹ thuật thông tin quang-1-21-KTVT (Thầy Trường đổi thành Thầy Quân)

2. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Kỹ thuật  lập trình trực quan-1-21-ĐT&THCN+ITS, Kỹ thuật  lập trình trực quan-1-21-ĐT&THCN+ITS_N (Thầy Nhã đổi thành Thầy Hy)

3. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Quản lý chất lượng dịch vụ-1-21-KTVTDL (Cô Thủy đổi thành Thầy Sơn)

4. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Thị trường tài chính-1-21-KTVTDL (Cô Thủy đổi thành Cô Hường)

08.09.2021

1. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Kỹ thuật điện-1-21-KTOTO.1+KTOTO.2_N_3, Kỹ thuật điện-1-21-KTOTO.1+KTOTO.2_N_4 (Thầy Khôi đổi thành Thầy Thái)

2. Thay đổi TKB lớp học phần Kỹ thuật điện-1-21-KTOTO.1+KTOTO.2_N_4 (chiều thứ 7 đổi thành chiều thứ 2)

3. Cập nhật TKB lớp học phần Gia công trên máy điều khiển số-1-21-CĐT, Gia công trên máy điều khiển số-1-21-CĐT_N_1, Gia công trên máy điều khiển số-1-21-CĐT_N_2

4. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Nguyên lý thiết kế kiến trúc-1-21-XDDD.1, Nguyên lý thiết kế kiến trúc-1-21-XDDD.2 (Thầy Nam đổi thành Thầy Hiệp)

5. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Đồ án kiến trúc dân dụng và công nghiệp-1-21-XDDD.1 (Thầy Hiệp + Cô Thảo đổi thành Cô Thảo)

6. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Đồ án kiến trúc dân dụng và công nghiệp-1-21-XDDD.2 (Thầy Hiệp + Cô Thảo đổi thành Thầy Nam)

7. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Kiến trúc dân dụng và công nghiệp-1-21-XDDD.1_Lý thuyết (Thầy Hiệp đổi thành Cô Thảo)

8. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Kiến trúc dân dụng và công nghiệp-1-21-XDDD.1_Lý thuyết, Kiến trúc dân dụng và công nghiệp-1-21-XDDD.1_Bài tập (Thầy Hiệp + Cô Thảo đổi thành Thầy Nam)

15.09.2021

1. Thay đổi tên giảng viên lớp học phần Quản lý bảo trì hệ thống kỹ thuật-1-21-TĐH_Lý thuyết (Thầy Thuật đổi thành Cô Hương)

2. Thay đổi TKB lớp học phần Thiết kế môn học nguyên lý kế toán-1-21-KTTH (Cô Hiên)

04.10.2021

1. Thay đổi TKB lớp học phần An ninh mạng-1-21-CNTT_N_1, An ninh mạng-1-21-CNTT_N_3 (Thầy Hy)

13.10.2021

1. Cập nhật TKB lớp học phần Kế toán máy-1-21-KTTH_N_1, Kế toán máy-1-21-KTTH_N_2 (Cô Thu)

2. Cập nhật TKB lớp học phần  Thiết kế cầu BTCT-1-21-CĐB_Bài tập_Lớp 1, Thiết kế cầu BTCT-1-21-CĐB_Bài tập_Lớp 2 (Thầy Hiếu)

3. Cập nhật TKB lớp học phần  Thiết kế cầu thép-1-21-CĐB ghép CAU02.2_Bài tập_Lớp 1, Thiết kế cầu thép-1-21-CĐB ghép CAU02.2_Bài tập_Lớp 2, Thiết kế cầu thép-1-18-HL ghép CAU202.2 CĐB_Bài tập (Thầy Toản)

4. Cập nhật TKB lớp học phần Địa chất công trình-1-21-KTXDCTGT.1_Bài tập_Lớp 1 (Thầy Hưng), Địa chất công trình-1-21-KTXDCTGT.1_Bài tập_Lớp 2 (Thầy Dũng)

5. Cập nhật TKB lớp học phần Địa chất công trình-1-21-NKTXD.1_Bài tập_Lớp 1 (Thầy Hưng), Địa chất công trình-1-21-NKTXD.1_Bài tập_Lớp 2 (Thầy Dũng)

6. Cập nhật TKB lớp học phần  Địa chất công trình-1-21-NKTXD.2_Bài tập_Lớp 1 (Thầy Dũng), Địa chất công trình-1-21-NKTXD.2_Bài tập_Lớp 2 (Thầy Hưng)

7. Cập nhật TKB lớp học phần Địa chất công trình-1-21-QLXD_Bài tập_Lớp 1 (Thầy Hưng), Địa chất công trình-1-21-QLXD_Bài tập_Lớp 2 (Thầy Dũng)

8. Cập nhật TKB lớp học phần Nền móng(BTL)-1-21-CDB_Bài tập_Lớp 1, Nền móng(BTL)-1-21-CDB_Bài tập_Lớp 2 (Thầy Thuận)

9. Cập nhật TKB lớp học phần Địa kỹ thuật-1-21-KTXD_Bài tập_Lớp 1, Địa kỹ thuật-1-21-KTXD_Bài tập_Lớp 2 (Thầy Thuận)

10. Cập nhật TKB lớp học phần Cơ học kết cấu F1-1-21-KTXDCTGT.1_Bài tập_Lớp 1, Cơ học kết cấu F1-1-21-KTXDCTGT.1_Bài tập_Lớp 2 (Cô Kiều)

11. Cập nhật TKB lớp học phần Cơ học kết cấu F1-1-21-KTXDCTGT.2_Bài tập_Lớp 1, Cơ học kết cấu F1-1-21-KTXDCTGT.2_Bài tập_Lớp 2 (Cô Linh)

12. Cập nhật TKB lớp học phần Kết cấu BTCT(BTL)-2-19-HL_Bài tập_Lớp 1, Kết cấu BTCT(BTL)-2-19-HL_Bài tập_Lớp 2 (Thầy Kha)

13. Cập nhật TKB lớp học phần Cơ học kết cấu-1-19-HL_Bài tập_Lớp 1, Cơ học kết cấu-1-19-HL_Bài tập_Lớp 2 (Cô Linh)

14. Cập nhật TKB lớp học phần  Toán rời rạc-1-21-CNTT_Bài tập_Lớp 1, Toán rời rạc-1-21-CNTT_Bài tập_Lớp 2 (Thầy Minh)

15.10.2021

  1. Cập nhật tên giảng viên lớp học phần Thí nghiệm chuyên môn-1-21-CĐB (Thầy Đức Hiếu)

07.12.2021

  1. Cập nhật thêm tên giảng viên lớp học phần Thực tập trắc địa-1-21-KTXD+QLXD, Thực tập trắc địa-1-21-CDB+DGBO, Thực tập trắc địa-1-21-XDDD.1

10.12.2021

Cập nhật TKB lớp học phần Nghiệp vụ thanh toán-1-21-LOG.1+LOG.2_Thảo luận (Cô Diễm)

TKB_101221

Danh sách lớp học phần_060921

Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).3896.6798 - (028).7300.1155

Email: banbientap@utc2.edu.vn

Fax: (028).3896.4736 - Website: http://utc2.edu.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay : 1,516

Tuần hiện tại: 48,902

Tháng hiện tại: 701,610

Tổng lượt truy cập : 16,580,989

face face face face
Bản quyền thuộc về Phân hiệu Trường Đại học GTVT tại TP. Hồ Chí Minh.Thiết kế website bởi webmoi.vn